Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

 • Oznámenie o výsledku volieb

  Oznámenie o výsledku hlasovania vo voľbách na funkciu dozorcu Západného dištriktu ECAV na Slovensku...

  viac info
 • Opustili nás dvaja horliví dozorcovia

  Hneď na začiatku tohto roka, keď si človek kladie mnohé predsavzatia a plány, prijali sme smutnú správu, že Pán života a smrti si povolal k sebe do večnosti dlhoročného brata dozorcu Pavla Slaninu z Lišova...

  viac info
 • Rozhodnutie Generálneho súdu

  Generálny súd ECAV na Slovensku vo veci žaloby br.Ing. Bohuslava Beňucha rozhodol...

  viac info
 • 20 rokov služby SED v Košeci

  V stredu 14. decembra 2016 si Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci pripomenulo 20. výročie svojho zriadenia a 20 rokov zmysluplnej služby pre blížnych. Kázňou slova Božieho poslúžil biskup ZD Milan Krivda...

  viac info
 • Správa zo stretnutia kaplánov s bratom biskupom Milanom Krivdom

  Na biskupskom úrade vo Zvolene sa na pozvanie brata biskupa Milana Krivdu dňa 6. decembra 2016 stretli kapláni pôsobiaci v Západnom dištrikte našej cirkvi...

  viac info
 • Slávnostné predstavenie publikácie

  V nedeľu 27. novembra 2016 mali evanjelici v Moravskom Lieskovom hneď niekoľko dôvodov pre radosť v srdci. Prvou nedeľou adventnou sa otvoril nový cirkevný rok,...

  viac info
 • „Rozhovor s Bohom“

  V poslednú novembrovú sobotu 26.11.2016 sa v Brezovskej fare stretlo okolo 90 mladých ľudí...

  viac info
 • Kázňové prípravky k Adventu a k Vianociam

  Advent a blížiace sa Vianočné sviatky boli témami kázňových prípraviek, ktoré sa uskutočnili v piatok  25.novembra 2016 v zborovej miestnosti CZ vo Zvolene...

  viac info

 


143059

25.2.2017
Úvodná stránka