Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

 • Slávnostné služby Božie v Siladiciach

  Dňa 7. augusta 2016, t.j. 11. nedeľu po Svätej Trojici sa v kostole v Siladiciach, cirkevný zbor Horné Zelenice - filiálka Siladice, konali slávnostné služby Božie pri príležitosti životného jubilea našej sestry Anny Šimonákovej, ...

  viac info
 • Kandidačná porada

  Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV uznesením č. 11/2016-a) vypísalo voľby člena predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku – dištriktuálneho dozorcu.

  viac info
 • Letný biblický tábor v Lubine

  V pondelok 18. júla 2016 sme sa s deťmi z CZ Lubina „vydali“ v dennom letnom biblickom tábore na cestu za Veľkým egyptským dobrodružstvom.

  viac info
 • Záverečné služby Božie v Rákoskeresztúre

  V rámci X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy sa 10. júla 2016 uskutočnili záverečné služby Božie na 12 miestach v Budapešti.

  viac info
 • Dištriktuálny deň ZD ECAV

  V utorok 5. júla 2016 sa konali slávnostné spomienkové služby Božie na zrúcaninách hradu Branč v rámci dištriktuálneho dňa ZD ECAV.

  viac info
 • Mimoriadne zasadnutie DP ZD ECAV

  Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa mimoriadne zišlo na zasadnutí 29.júna 2016 vo Zvolene.

  viac info
 • Životné jubileum biskupa ZD ECAV Milana Krivdu

  V stredu, 15. júna 2016, sa z Božej milosti dožil 50 rokov života Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku.

  viac info
 • Zborový deň Kremničanov

  Veriaci z cirkevného zboru Kremnica sa v 2. nedeľu po Svätej Trojici, 5. júna t. r. zhromaždili do opusteného chrámu Božieho v Lúčkach.

  viac info

 


096889

25.8.2016
Úvodná stránka