Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

 • Misijný deň

  V sobotu 17. septembra 2016  sme prežili krásny misijný deň v CZ Gemer. Téma stretnutia bola “Ako môže Pán Ježiš  zmeniť  beznádej na nádej…” 

  viac info
 • „Efektívny pomáhajúci rozhovor a zvládanie emócií“ Workshop

  V dňoch 15.-16. septembra 2016 sa v Janoškovom Dome v Liptovskom Hrádku uskutočnil workshop s názvom „Efektívny pomáhajúci rozhovor a zvládanie emócií“ pre  farárov a farárky, ktorý zorganizoval ZD ECAV ...

  viac info
 • 750.výročie prvej písomnej zmienky o obci Kráľovce-Krnišov

  V sobotu 27.8.2016  sa konala slávnosť pri 750. výročí od prvej písomnej zmienky o obci Kráľovce-Krnišov.

  viac info
 • Futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV na Slovensku

  V prvý tohtoročný septembrový deň 1.9.2016 sa konal v CZ Uhrovci dištriktuálny futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV na Slovensku...

  viac info
 • Služby Božie pri 20. výročí vzniku CZ ECAV Dudince a pri stretnutí partnerských zborov

  V 13. nedeľu po Svätej Trojici sa v cirkevnom zbore ECAV Dudince konali služby Božie pri príležitosti 20. výročia od vzniku CZ Dudince.

  viac info
 • Oznam pre predsedníctva cirkevných zborov ZD

  Vážené predsedníctvo cirkevného zboru, Týmto Vás žiadame, aby ste na list zo dňa 24.8.2016 právneho zástupcu ZD ECAV Mgr. Cipciara nebrali zreteľ. Tvrdenia v tomto liste nerešpektujú platné CPP, najmä CZ č. 1/2004 o cirkevných súdoch ako aj CZ č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch a ich voľbách,najmä § 28 ods. 1 a § 35 ods. 1 a 2.

  viac info
 • Krásnych 105 rokov

  Tohto krásneho a výnimočného veku sa dožila 19. augusta  pani Helena Majerová, najstaršia obyvateľka Kremnice a súčasne najstaršia členka cirkevného zboru v Kremnici.

  viac info
 • Slávnostné služby Božie v Siladiciach

  Dňa 7. augusta 2016, t.j. 11. nedeľu po Svätej Trojici sa v kostole v Siladiciach, cirkevný zbor Horné Zelenice - filiálka Siladice, konali slávnostné služby Božie pri príležitosti životného jubilea našej sestry Anny Šimonákovej, ...

  viac info

 


105755

30.9.2016
Úvodná stránka