Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

 • Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku 25. januára 2017

  Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa na riadnom zasadnutí zišlo 25. januára 2017 vo Zvolene. Prítomných privítal zástupca dištriktuálneho dozorcu Slavomír Hanuska. Zaspievaním piesne ES č. 44, prečítaním textu zo Sk 9,1-9 a modlitbou br. biskupa rokovanie začalo.

  viac info
 • Rokovanie dištriktuálneho školského výboru

  Členovia Školského výboru Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa na pôde Biskupského úradu vo Zvolene stretli 8.3.2017 na svojom pravidelnom predjarnom rokovaní...

  viac info
 • Slávnostné stretnutie pri príležitosti 167.výročia narodenia T.G.Masaryka

  Cirkev československá husitská / CČSH / v rámci projektu „Naša a európska spoločnosť“ uskutočnila 6.3. 2017 pod záštitou  predsedu poslaneckej snemovne  Českej republiky / ČR/  pána Jana  Hamáčka slávnostné stretnutie pri príležitosti 167. výročia narodenia T. G. Masaryka...

  viac info
 • 70. výročie založenia Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe

  V sobotu a nedeľu 25. a 26. februára 2017 si Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe pripomenul 70. výročia založenia cirkevného zboru. Slávnosti sa konali v Chráme sv. Michala v Jirchářích (Praha 1) v rámci osláv 500. výročia reformácie...

  viac info
 • Oznámenie o výsledku volieb

  Oznámenie o výsledku hlasovania vo voľbách na funkciu dozorcu Západného dištriktu ECAV na Slovensku...

  viac info
 • Opustili nás dvaja horliví dozorcovia

  Hneď na začiatku tohto roka, keď si človek kladie mnohé predsavzatia a plány, prijali sme smutnú správu, že Pán života a smrti si povolal k sebe do večnosti dlhoročného brata dozorcu Pavla Slaninu z Lišova...

  viac info
 • Rozhodnutie Generálneho súdu

  Generálny súd ECAV na Slovensku vo veci žaloby br.Ing. Bohuslava Beňucha rozhodol...

  viac info
 • 20 rokov služby SED v Košeci

  V stredu 14. decembra 2016 si Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci pripomenulo 20. výročie svojho zriadenia a 20 rokov zmysluplnej služby pre blížnych. Kázňou slova Božieho poslúžil biskup ZD Milan Krivda...

  viac info

 


151556

27.3.2017
Úvodná stránka