Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

 • Návšteva partnerskej školy v Aszóde

  V utorok 18. októbra 2016 navštívil biskup ZD ECAV  Milan Krivda  Evanjelické gymnázium Š. Petöfiho v Aszóde, Maďarsko.

  viac info
 • Po stopách Dr. Martina Luthera

  Okrúhlych 500 rokov uplynie 31. októbra 2017 odvtedy, čo Martin Luther pribil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov na dvere Zámockého kostola vo Wittenbergu. 

  viac info
 • Misijný deň

  V sobotu 17. septembra 2016  sme prežili krásny misijný deň v CZ Gemer. Téma stretnutia bola “Ako môže Pán Ježiš  zmeniť  beznádej na nádej…” 

  viac info
 • „Efektívny pomáhajúci rozhovor a zvládanie emócií“ Workshop

  V dňoch 15.-16. septembra 2016 sa v Janoškovom Dome v Liptovskom Hrádku uskutočnil workshop s názvom „Efektívny pomáhajúci rozhovor a zvládanie emócií“ pre  farárov a farárky, ktorý zorganizoval ZD ECAV ...

  viac info
 • 750.výročie prvej písomnej zmienky o obci Kráľovce-Krnišov

  V sobotu 27.8.2016  sa konala slávnosť pri 750. výročí od prvej písomnej zmienky o obci Kráľovce-Krnišov.

  viac info
 • Futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV na Slovensku

  V prvý tohtoročný septembrový deň 1.9.2016 sa konal v CZ Uhrovci dištriktuálny futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV na Slovensku...

  viac info
 • Služby Božie pri 20. výročí vzniku CZ ECAV Dudince a pri stretnutí partnerských zborov

  V 13. nedeľu po Svätej Trojici sa v cirkevnom zbore ECAV Dudince konali služby Božie pri príležitosti 20. výročia od vzniku CZ Dudince.

  viac info
 • Oznam pre predsedníctva cirkevných zborov ZD

  Vážené predsedníctvo cirkevného zboru, Týmto Vás žiadame, aby ste na list zo dňa 24.8.2016 právneho zástupcu ZD ECAV Mgr. Cipciara nebrali zreteľ.  

  viac info

 


111304

21.10.2016
Úvodná stránka