Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

 • Svätodušné a trojičné slávnosti na Myjave

  Slávnostnú atmosféru tretej výročnej slávnosti cirkevného roka 15.mája 2016 umocnila  v zaplnenom chráme Božom na Myjave návšteva brata dištriktuálneho biskupa Mgr. Milana Krivdu, ktorý v kázni poukázal na pôsobenie Ducha Svätého,...

  viac info
 • Z rokovania konventu ZD ECAV

  V sobotu 14. mája 2016 sa v Evanjelickom a.v. chráme Božom  v CZ Dobrá Niva vo Zvolenskom senioráte konal výročný konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku za uplynulý rok 2015.

  viac info
 • „Ver v Pána Ježiša a budeš spasená ty aj tvoj dom.“ (Sk.ap.16,31)

  Pod týmto mottom sa v sobotu 30. apríla 2016 v Kremnici nieslo 11. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ).

  viac info
 • Z 1. pracovnej porady Výboru misie ZD ECAV v roku 2016

  Prvá pracovná porada Výboru misie ZD ECAV v tomto roku sa uskutočnila v utorok 19.apríla 2016 v zasadačke na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene.

  viac info
 • Duchovná pieseň 2016 vo Zvolenskom senioráte

  Už po druhý raz, podobne ako minulý rok, sa chrám Boží v Očovej stal dejiskom seniorátneho kola súťaže Duchovná pieseň. Stalo sa tak v piatok  8.4.2016. „Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci...“

  viac info
 • Z 2. zasadnutia DP ZD ECAV 2016

  Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa druhýkrát zišlo na riadnom zasadnutí 30. marca 2016 vo Zvolene.

  viac info
 • Veľkopiatočné služby Božie v Kokave nad Rimavicou

  Cirkevný zbor  v Kokave nad Rimavicou prežil tohtoročný Veľký piatok v obzvlášť príjemnom ovzduší. Návštevou nás poctil dôstojný brat biskup  Milan Krivda s manželkou...

  viac info
 • Rokoval dištriktuálny školský výbor

  Školský výbor Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa zišiel na svojom zimnom rokovaní 17. februára 2016 v zasadačke...

  viac info

 


077048

31.5.2016
Úvodná stránka