Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

 • Zo zasadnutia VM ZD ECAV

  V pondelok  24. 4. 2017 sa na biskupskom úrade ZD ECAV vo Zvolene konalo pracovné zasadnutie Výboru misie ZD ECAV...

  viac info
 • Sedem slov na kríži vo Zvolene 9.4.2017

  Pozývame Vás na Kvetnú nedeľu 9. 4. 2017 o 18.00 hod. do Evanjelického chrámu Božieho vo Zvolene...

  viac info
 • Konfivíkendovka MYS

  Dňa 10. – 12.marca 2017 sa konfirmandi z celého Myjavského seniorátu opäť po roku stretli vo Veľkom Slavkove...

  viac info
 • Pozvánka na „Kurz cirkevných hudobníkov“

  Kurz cirkevných hudobníko

      Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva kantorov a dirigentov na trojdňový „ Kurz cirkevných hudobníkov“...

  viac info
 • Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku 25. januára 2017

  erb

  Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa na riadnom zasadnutí zišlo 25. januára 2017 vo Zvolene. Prítomných privítal zástupca dištriktuálneho dozorcu Slavomír Hanuska. Zaspievaním piesne ES č. 44, prečítaním textu zo Sk 9,1-9 a modlitbou br. biskupa rokovanie začalo.

  viac info
 • Rokovanie dištriktuálneho školského výboru

  Členovia Školského výboru Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa na pôde Biskupského úradu vo Zvolene stretli 8.3.2017 na svojom pravidelnom predjarnom rokovaní...

  viac info
 • Slávnostné stretnutie pri príležitosti 167.výročia narodenia T.G.Masaryka

  Cirkev československá husitská / CČSH / v rámci projektu „Naša a európska spoločnosť“ uskutočnila 6.3. 2017 pod záštitou  predsedu poslaneckej snemovne  Českej republiky / ČR/  pána Jana  Hamáčka slávnostné stretnutie pri príležitosti 167. výročia narodenia T. G. Masaryka...

  viac info
 • 70. výročie založenia Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe

  V sobotu a nedeľu 25. a 26. februára 2017 si Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe pripomenul 70. výročia založenia cirkevného zboru. Slávnosti sa konali v Chráme sv. Michala v Jirchářích (Praha 1) v rámci osláv 500. výročia reformácie...

  viac info

 


160976

1.5.2017
Úvodná stránka