Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

 • Dištriktuálny deň ZD ECAV

  V utorok 5. júla 2016 sa konali slávnostné spomienkové služby Božie na zrúcaninách hradu Branč v rámci dištriktuálneho dňa ZD ECAV.

  viac info
 • Mimoriadne zasadnutie DP ZD ECAV

  Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa mimoriadne zišlo na zasadnutí 29.júna 2016 vo Zvolene.

  viac info
 • Životné jubileum biskupa ZD ECAV Milana Krivdu

  V stredu, 15. júna 2016, sa z Božej milosti dožil 50 rokov života Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku.

  viac info
 • Zborový deň Kremničanov

  Veriaci z cirkevného zboru Kremnica sa v 2. nedeľu po Svätej Trojici, 5. júna t. r. zhromaždili do opusteného chrámu Božieho v Lúčkach.

  viac info
 • Seniorátne stretnutie detí Zvolenského seniorátu

  Predposledná májová sobota (22.5.2016) bola v Očovej veľmi radostnou. Pri príležitosti blížiaceho sa MDD konalo sa stretnutie detí do 12 rokov.

  viac info
 • Seniorátna športová olympiáda dorastu a mládeže “ iSKejp 412 games“

  Ako každý rok, tak i tento sa uskutočnili iSKejp 412 games . Konali sa tentoraz v Holíči 21.5.2016, kde sme sa tešili milému privítaniu a bohatému občerstveniu. Súťažilo sa v disciplínach ako futbal, streetball, florbal,5 boj.

  viac info
 • Svätodušné a trojičné slávnosti na Myjave

  Slávnostnú atmosféru tretej výročnej slávnosti cirkevného roka 15.mája 2016 umocnila  v zaplnenom chráme Božom na Myjave návšteva brata dištriktuálneho biskupa Mgr. Milana Krivdu, ktorý v kázni poukázal na pôsobenie Ducha Svätého,...

  viac info
 • Z rokovania konventu ZD ECAV

  V sobotu 14. mája 2016 sa v Evanjelickom a.v. chráme Božom  v CZ Dobrá Niva vo Zvolenskom senioráte konal výročný konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku za uplynulý rok 2015.

  viac info

 


089585

24.7.2016
Úvodná stránka