Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zo života ZD ECAV 2017 - archív

Zo života ZD 2017

Najstaršia členka CZ v Kremnici oslávila 106 rokov

Ilka 1.jpg


Tohto krásneho veku sa v auguste dožila pani Helena Majerová – teta Ilka (tak ju v Kremnici všetci volajú) najstaršia obyvateľka Kremnice, najstaršia členka CZ ECAV na Slovensku v Kremnici, na ...viac...


 

Pozvánka na slávnostné predstavenie publikácie

ML.jpg

Cirkevný zbor ECAV Moravské Lieskové Vás srdečne pozýva na slávnostnú prezentáciu Fotozborníka I. až III. bienále amatérskej fotografie - memoriál Jozefa Hollého.Prezentácia publikácie sa uskutoční v ...viac...


 

Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV na Slovensku

BR1..jpg


V malebnom prostredí kopaničiarskeho regiónu na zrúcaninách hradu Branč, v organizačnom zastrešení Západného dištriktu ECAV na Slovensku, Myjavského seniorátu a CZ Sobotište, sa 5. júla 2017 ...viac...


 

Misijne SB na MFF Myjava 2017

Trn3.jpg


„Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu.“Kazateľ 3,1
Takto znel text kázne, ktorú sme si mohli vypočuť na misijných službách Božích, ktoré boli súčasťou Medzináro ...viac...


 

36.nemecký evanjelický Kirchentag Berlín – Wittenberg 2017

K1.jpg


36. nemecký evanjelický Kirchentag Berlín - Wittenberg sa konal v dňoch 24. až 28. mája 2017. Téma Kirchentagu bola "Ty ma vidíš" (1.M 16,13)
Zúčastnili sa na ňom viacerí slovenskí eva ...viac...


 

Z rokovania konventu ZD ECAV v CZ Krupine

DK1.jpg


Výročný konvent ZD ECAV za uplynulý rok 2016 sa uskutočnil  v sobotu 20.5.2017 v evanjelickom chráme Božom v CZ Krupine, kde prítomných konventuálov privítala sestra Miroslava Balková - senio ...viac...


 

Výnimočná udalosť v Lišove

VU1.jpg


Dňa 29. apríla 2017 sa konali slávnostné služby Božie v našom cirkevnom zbore na ktoré sme sa zvlášť tešili. Na týchto službách Božích bola uvedená do života kniha autorov Anny Ľuptákovej a M ...viac...


 

Stretnutie rodín Hontianskeho seniorátu v Teranoch

SR2.jpg


V prvú nedeľu po Veľkej noci 23.apriIa 2017 o 15 hodine sa stretli v Teranoch rodiny z Hontianskeho seniorátu. Stretnutie rodín moderovala sestra seniorálna dozorkyňa Miroslava Balková. Príto ...viac...


 

Zo zasadnutia VM ZD ECAV

VM2.jpg

 
V pondelok  24. 4. 2017 sa na biskupskom úrade ZD ECAV vo Zvolene konalo pracovné zasadnutie Výboru misie ZD ECAV. Pracovnú poradu otvorila sestra predsedníčka VM  ZD  Andrea Valentová priv ...viac...


 

Sedem slov na kríži vo Zvolene 9.4.2017

Plagát ZVolen.jpg

Pozývame Vás na Kvetnú nedeľu 9.4.2017 o 18.00 hod. do Evanjelického chrámu Božieho vo Zvolene. Viac na plagáte.
Lívia Mojzsisová, námestná farárka, CZ ECAV Zvolen | 4.4.2017

 
...viac...


 

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku 29. marca 2017

i_4351617[1].jpg

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa na riadnom zasadnutí zišlo 29. marca 2017 vo Zvolene. Prítomných privítal zástupca dištriktuálneho dozorcu Slavomír Hanuska.  Zaspievaním piesn ...viac...


 

Konfivíkendovka MYS

K1.jpg


Dňa 10. – 12.marca 2017 sa konfirmandi z celého Myjavského seniorátu opäť po roku stretli vo Veľkom Slavkove. Cesta vlakom bola dlhá a náročná, ale pohľad po vystúpení z vlaku na štíty našich ...viac...


 

Pozvánka na „Kurz cirkevných hudobníkov“

Kurz cirkevných hudobníko


Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva kantorov a dirigentov na trojdňový „ Kurz cirkevných hudobníkov“. Témy prednášok a praktických cvičení pre kantorov: Liturgická hra n ...viac...


 

Rokovanie dištriktuálneho školského výboru

ŠV1.jpg


Členovia Školského výboru Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa na pôde Biskupského úradu vo Zvolene stretli 8.3.2017 na svojom pravidelnom predjarnom ...viac...


 

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 167.výročia narodenia T.G.Masaryka

MK a PK m.jpg


Cirkev Československá husitská / CČSH / v rámci projektu „Naša a európska spoločnosť“ uskutočnila 6.3. 2017 pod záštitou  predsedu poslaneckej snemovne  Českej republiky /ČR/  pána Jana  Hamá ...viac...


 

70. výročie založenia Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe

Foto1.jpg

   
V sobotu a nedeľu 25. a 26. februára 2017 si Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe pripomenul 70. výročia založenia cirkevného zboru. Slávnosti sa konali v Chráme sv. Michala v ...viac...


 

VÝBEROVÉ KONANIE: Riaditeľ Evanjelického gymnázia Banská Bystrica

         Západný dištrikt ECAV na Slovensku v zastúpení dištriktuálny biskup Mgr. Milan Krivda a zástupca dištriktuálneho dozorcu PaedDr. Slavomír Hanuska  v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štát ...viac...


 

VÝBEROVÉ KONANIE: Riaditeľ Evanjelického gymnázia Tisovec

 Západný dištrikt ECAV so sídlom vo Zvolene v zastúpení dištriktuálny biskup Mgr. Milan Krivda a zástupca dištriktuálneho dozorcu PaedDr. Slavomír Hanuska v zmysle § 4) zákona č. 596/2003 Z. z. o štát ...viac...


 

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku 25. januára 2017

erb

 

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa na riadnom zasadnutí zišlo 25. januára 2017 vo Zvolene. Prítomných privítal zástupca dištriktuálneho dozorcu Slavomír Hanuska. ...viac...


 

Oznámenie o výsledku volieb

Dozorca ZD.jpeg

Oznámenie o výsledku hlasovania vo voľbách na funkciu dozorcu Západného dištriktu ECAV na Slovensku.
 

viac...


 

Autobusový zájazd na 36. Nemecký Evanjelický Kirchentag

DEKT36_Onlinebanner_728x90.gif


Prihláška na 36. Nemecký Evanjelický 
Kirchentag Berlín - Wittenberg
24. - 28. mája 2017 /streda - nedeľa /
 
Prihlásiť sa môžu všetci členovia ECAV zo Západného diš ...viac...


 

Opustili nás dvaja horliví dozorcovia

P2.jpg

 
 Hneď na začiatku tohto roka, keď si človek kladie mnohé predsavzatia a plány, prijali sme smutnú správu, že Pán života a smrti si povolal k sebe do večnosti dlhoročného brata dozorcu Pavla ...viac...


 


235264

11.12.2017
Úvodná stránka