Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

110. výročie chrámu Božieho v Piešťanoch

110. výročie chrámu Božieho v PiešťanochVytlačiť
 

  11. nedeľa po Svätej Trojici 16.8.2015 bola pre CZ ECAV Piešťany radostnou a slávnostnou. Na 
   službách   Božích sme si pripomenuli 110. výročie posvätenia tunajšieho kostola, ktorý slúži
   evanjelikom  v matkocirkvi Piešťany, ale i v okolitých obciach.Slávnostným kazateľom bol
   dôstojný brat biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda. Svoju kázeň založil na slovách z
   proroka Izaiáša 28, 16 a z 1. listu apoštola Petra 2, 4 − 5. Pripomenul, že aj my, veriaci
  evanjelici, sa máme ako živé kamene budovať v duchovný dom skrze Ježiša Krista a prinášať
  duchovné obete podľa príkladu našich predkov.V liturgii poslúžili bratia farári z okolitých
  cirkevných zborov: bývalý administrátor  piešťanského cirkevného zboru a bývalý senior 
  Bratislavského seniorátu Mgr. Miroslav Jäger z Vrbového, Mgr. Kristián Kostecký z Trnavy,
  Mgr. Zuzana Durcová z Košarísk − Priepasného, Mgr. Peter Maca z Moravského Lieskového i
  manželka brata biskupa Mgr. Martina Krivdová. Služby Božie spestrilo vystúpenie zborového
  spevokolu pod vedením Ing. Ľudovíta Michalku a pieseň evanjelickej mládeže. Pred službami
  Božími i po službách Božích zahrala dychová hudba Bošáčanka, ktorej členovia sú z Bošáce i z
  Moravského Lieskového, zboru, kde má korene zborový  farár Dolinský. Odtiaľ tiež prišli
  cirkevníci, ako aj z ďalších okolitých cirkevných zborov, napr. z Trnavy i z našej dcérocirkvi z
  Novej Lehoty.
  Po službách Božích sme v predzáhradke fary a zborového centra Betezda zasadili strom
  reformácie s poradovým číslom 103, ktorým je buk červenolistý. Na symbolickom sadení a
  polievaní stromu sa podieľali všetci zúčastnení duchovní, ale i primátor mesta a miestny
  rímskokatolícky kňaz. Ich kruh uzavrel zborový dozorca MUDr. Pavol Masaryk, CSc. Pri tom 
  zaznela báseň od Martina Rázusa Pri nohách Pánových a v sprievode dychovej hudby sme
  zaspievali pieseň Boh náš je láska. Prítomní sa mohli oboznámiť s dejinami výstavby a opráv
  kostola prostredníctvom histórie, ktorá zaznela na službách Božích, ale podrobnejšie i
 
 prostredníctvom výstavky, na zhotovení ktorej sa podieľali milovníci zborovej histórie Mgr. Matej Tóth a Milan Kedro. Inštalovaná je v zborovej sieni,
 ktorá je prepojená s kostolom. Tam po službách Božích sme prijali po duchovnom osviežení i telesné občerstvenie. Pánu Bohu patrí vďaka a
 chvála za požehnaný deň, ale i za všetku pomoc a milosť , ktorú piešťanský cirkevný  zbor od Neho prijíma.

   Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 27.8.2015

    

    


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár3349547

18.9.2019
Úvodná stránka