Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

„Efektívny pomáhajúci rozhovor a zvládanie emócií“ Workshop

„Efektívny pomáhajúci rozhovor a zvládanie emócií“ Workshop Vytlačiť
 

V dňoch 15.-16. septembra 2016 sa v Janoškovom Dome v Liptovskom Hrádku uskutočnil workshop s názvom „Efektívny pomáhajúci rozhovor a zvládanie emócií“ pre  farárov a farárky, ktorý zorganizoval ZD ECAV pod vedením odborných lektorov PhDr. Ivana Valkoviča, (Bratislava) a Mgr. Vladimíra Hambálka, (Bratislava).

Účastníci wokshopu, ktorí pri svojej práci vedú rozhovory v oblasti pastoračnej práce s  jednotlivcom, párom alebo rodinou,  mali možnosť precvičiť si základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru a zvládania emocionálnych stavov.

Zámerom workshopu bolo predstaviť, ako viesť bezpečný, zmysluplný a užitočný rozhovor v dvoch základných teoretických rovinách: 1. Na humanistickej tradícii v chápaní človeka a jeho možností. 2. Na tradícii systemických terapeutických škôl, ktoré kladú dôraz na úlohu jazyka a významov, ktoré jazyk prináša v pomáhajúcom procese.

Pracovali  sme s niekoľkými východiskami:

  • Vytváranie atmosféry rešpektu a dôvery, dávanie priestor človeku, skúmanie, ako sa má, s čím na stretnutie prichádza
  • Vyjasňovanie si kontextu spolupráce, čím môžeme byť užitoční, v čom môžeme pomôcť
  • Snaha zistiť ciele stretnutia a osobné ciele človeka, ktorý za nami prichádza, snaha o ich čo najpresnejší popis
  • Validizujeme, oceňujeme, povzbudzujeme, dávame pozitívnu spätnú väzbu,
  • Upresňujeme si a ponúkame čo najdetailnejšierozdiely medzi tým, čo bolo, čo je a čo by mohlo byť
  • Orientujeme sa na budúcnosť a zmenu

Účastníci workshopu boli oboznámení aj s komunikačným aspektom emócií. Prostredníctvom emočného prejavu sa subjekt otvára, je vnímateľný druhými ľuďmi, umožňuje im, aby doňho videli, aby sa zúčastňovali na jeho naladení. Deje sa to prostredníctvom motoriky, gestikulácie, hlasovej interakcie a telovej reči, ktorá ako neverbálna časť komunikácie je dôležitým príspevkom k vydarenej komunikácii.

Komunikácia cez emócie je predpokladom pre schopnosť chápať a byť chápaný. Zreteľný emočný výraz subjektu je predpokladom k tomu, aby objektný svet mohol dešifrovať ako sa subjekt cíti, ako hodnotí vzťah a aké zmeny si praje. Tým, že subjekt umožňuje tento vhľad, umožňuje druhým, aby ho chápali. Naopak musí byť aj subjekt schopný dekódovať signály druhého, vcítiť sa do nich, vyhodnotiť ich a tak chápať druhých. Analogicky to platí aj pre vnútornú, intrapsychickú komunikáciu: aby sme mohli chápať seba, musíme byť schopní diferencovane vnímať naše vlastné emócie. Workshop sa uskutočnil  so zahraničnou finančnou podporou HfO, tak ako aj vzdelávací program, ktorý pod záštitou ZD ECAV  prebiehal v roku 2015 pod názvom „Solidarita  kresťana motiváciou pre spoločnosť“. Táto forma vzdelávania sa ukazuje ako vhodná a v našej cirkvi potrebná. Nové zručnosti a poznatky ako aj vzájomné spoločenstvo zúčastnených boli dobrým ovocím, ktoré si prinášame domov, do cirkevných zborov, škôl a rodín.

 

Mgr. Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ ZD ECAV / Zvolen 29.9.2016

  


 
 

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár3225538

16.7.2019
Úvodná stránka