Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontrola hospodárenia BÚ ZD ECAV za rok 2014

Kontrola hospodárenia BÚ ZD ECAV za rok 2014 Vytlačiť
 

 

Dňa 5.marca 2014 vykonal  DHV ZD  ECAV kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami BÚ ZD ECAV na Slovenku za rok 2014. Prekontroloval plnenie prijatých uznesení  z dištriktuálneho konventu ZD  v roku 2013 v Málinci  a vykonal kontrolu hospodárenia a plnenia uznesení prijatých dištriktuálnym presbyterstvom BÚ ZD ECAV za rok 2014. Konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.  BÚ ZD ECAV vo Zvolene, hospodári na základe rozpočtu, ktorý príjme každoročne dištriktuálny  konvent. Kontroly vykonáva  dištriktuálny hospodársky výbor /DHV / dvakrát do roka,/ ku každému polroku na základe svojho plánu činnosti a výsledky  kontroly predkladá dištriktuálnemu presbyterstvu a následne DK ZD ECAV na Slovensku raz do roka. Kontrolný orgán DHV má dobré podmienky na svoju prácu, sú mu prístupné všetky dokumenty, účtovné doklady, zmluvy a dohody.  Správa z každej kontroly je prejednaná s br. biskupom ZD ECAV Mgr. Milanom Krivdom, vedúcou úradu Mgr. Zuzanou Žilinčíkovou  účtovníčkou úradu Ing. Annou Pavlíkovou a následne predložená na rokovanie dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV.  BÚ ZD ECAV vo Zvolene vedie podvojné účtovníctvo . Finančné prostriedky vedie na svoje meno na bankových účtoch  a v pokladni/ štátnej i cirkevnej/. Predmetom kontroly boli účtovné doklady, pokladničné doklady, faktúry , objednávky, všeobecné doklady , bankové výpisy. Vo svojom účtovníctve /oddelene/ vedie aj účtovanie EMŠ Dr .Filipa Melanchtona  v Bratislave. Nakoľko neboli zistené žiadne podstatné závady, ktoré by nasvedčovali  nehospodárnemu, alebo nedovolenému  nakladaniu so zverenými hodnotami a finančnými prostriedkami, dištriktuálne  presbyterstvo  ZD ECAV vo Zvolene, Správu o kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami ZD ECAV na Slovensku za rok 2014  prijalo a doporučilo na konvent ZD ECAV na Slovensku .

                                                                                                                                 Anna Bočkayová, predsedníčka HV / 5.3.2015.

                                                                                                                                                              

 

 


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár3349584

18.9.2019
Úvodná stránka