Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Na starobylom Devíne sme si pripomenuli pamiatku evanjelika Ľudovíta Štúra

Na starobylom Devíne sme si pripomenuli pamiatku evanjelika Ľudovíta ŠtúraVytlačiť
 

 

                  

V sobotu 25. apríla 2015 sa na hrade Devín konala národná slávnosť, venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, evanjelika a významného  národného buditeľa, ako aj spomienke na pamätnú vychádzku štúrovcov na hrad Devín v nedeľu na Juraja, 24. apríla 1836. Hlavnou časťou národnej slávnosti boli slávnostné evanjelické služby Božie. Po desiatej hodine slnkom zaliate nádvorie hradu Devín v hojnom počte zaplnili evanjelici, no i členovia iných cirkví a ďalší návštevníci nielen z Bratislavy a okolia, ale prišli aj evanjelici napríklad z Uhrovca, zo Zemianskeho Podhradia, z Hronseku, Adamovských Kochanoviec, zo Šamorína i z ďalších evanjelických cirkevných zborov, žiaci z Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici aj žiaci z Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy v Bratislave, prispeli aj do programu. Na úvod všetkých prítomných privítala sestra seniorka Bratislavského seniorátu Sidonia Horňanová, ktorá povedala: „Zhromaždili sme sa na týchto slávnostných evanjelických službách Božích na Devíne pri príležitosti 200. výročia narodenia významnej osobnosti slovenských národných dejín – učiteľa, novinára, historika, jazykovedca – kodifikátora spisovnej slovenčiny, poslanca uhorského snemu Ľudovíta Štúra, študenta a neskôr profesora na bratislavskom evanjelickom lýceu. Pripomíname si aj pamätný výstup na Devín, ktorý podnikli členovia Spoločnosti česko-slovenskej, ktorá sa usilovala o rozvoj národného povedomia a ktorej predsedom sa stal práve Ľudovít Štúr. Práve na tomto mieste prijal slovanské meno Velislav.“ Slávnostnú kázeň mal biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda. V kázni na text Žid 11, 24 − 26 porovnával starozmluvného Mojžiša, ktorý sa hlboko zapísal do dejín izraelského národa, s naším Ľudovítom Štúrom, ktorého zásluhy pre slovenský národ si zvlášť v tomto jeho jubilejnom roku osobitne pripomíname. Ľudovíta Štúra vykreslil ako verného evanjelika augsburského vierovyznania, „ktorý náš ubiedený, ujarmený národ dvíhal, vzdelával, za jeho práva na slobodu a slušný život bojoval, v nádeji na lepšie časy ho udržoval... Jeho srdce bolo naplnené slúžiacou a obetavou láskou, ktorá nikdy nehľadala svoje záujmy, vlastný prospech, ale to, čo bolo prospešné pre slovenský národ“. Okrem toho nám Ľudovít Štúr aj dnes dáva dobrý príklad na kresťanský život: nehanbil sa priznať k evanjeliu Kristovmu a myšlienky Kristovho evanjelia aj uskutočňovať. Nielenže miloval Krista a svoj národ, ale aj srdcia svojich spolupracovníkov dokázal zapáliť ku krásnej a vznešenej službe. „Štúrovci dokázali, že s kresťanskou láskou najviac zmôžeme,“ zdôraznil brat biskup a na záver vyzval: „Nehanbime sa ani my za Kristovo evanjelium, priznávajme sa k viere tak ako Ľudovít Štúr a potom dokážeme s Božou pomocou vykonať mnoho dobrého pre náš slovenský národ.“ Na slávnostných službách Božích liturgovali seniorka Bratislavského seniorátu Sidonia Horňanová, seniorka Považského seniorátu Eva Juríková, zborový farár Ján Kolesár z Bratislavy-Petržalky a zborový farár Jan Oslík z Modry; kantorom bol Ján Benka z Modry. Niekoľko piesní zaspieval zborový spevokol Laudate z Bratislavy-Petržalky pod vedením zborovej farárky Evy Kolesárovej. Prítomní boli aj zástupcovia iných cirkví, štátnych a spoločenských inštitúcií a prečítaný bol aj pozdravný list od arcibiskupa Stanislava Zvolenského, predsedu Konferencie katolíckych biskupov Slovenska. Pozdrav od predsedu Bratislavského samosprávneho kraja odovzdal podpredseda BSK Martin Berta, ktorý zdôraznil, že je potrebné, aby sme aj mladej generácii pripomínali, že naša vlastná štátnosť a to, že môžeme rozprávať po slovensky, sa začalo práve štúrovcami. Po slávnostných službách Božích boli položené vence k pamätnej tabuli Ľudovíta Štúra, kde prítomných oslovil predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. Po vystúpení spevokolu Laudate a žiakov prvého ročníka Evanjelického lýcea v Bratislave nasledoval program folklórnej skupiny Bystričan zo Záhorskej Bystrice, ktorý svojím príhovorom uviedol predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. Krátko popoludní odznela zaujímavá hudobno- dramatická kompozícia „Vzlietli orli vysoko“, v ktorej Juraj Sarvaš priblížil poslucháčom nielen osobnosť Ľudovíta Štúra, ale i J. M. Hurbana, M. M. Hodžu a ďalších štúrovcov a zarecitoval ukážky z ich tvorby. Zhudobnené básne štúrovcov zaspieval mužský spevácky oktet Danubius Octet Singers. Viacerí účastníci podujatia sa stretli už ráno pred Kostolom sv. kríža v Devíne. Biskup Milan Krivda, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč aj zástupcovia ďalších inštitúcií položili vence a kvety k pamätníku vierozvestcov Cyrila a Metoda i k pamätnej tabuli Antona Bernoláka. Ďalšie zastávky patrili položeniu vencov k pamätníku obetiam 1. a 2. svetovej vojny a k pamätníku obetiam železnej opony a ucteniu si ich pamiatky. Národná slávnosť na Devíne sa konala v rámci Roka Ľudovíta Štúra 2015 pod záštitou ministra kultúry Marka Maďariča. Hlavným organizátorom bola Matica slovenská; spoluorganizátorom bola Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku; ďalšími spoluorganizátormi boli Bratislavský samosprávny kraj, Mestské múzeum v Bratislave, Mestská časť Bratislava-Devín a ďalší. 

 Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.4.2015

 

          

 


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár3349594

18.9.2019
Úvodná stránka