Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Slávnostné služby Božie k 130.výročiu narodenia Vladimíra Roya

Slávnostné služby Božie k 130.výročiu narodenia Vladimíra RoyaVytlačiť
 

         slávnostné služby Božie- výročie narodenia V Roya slávnostné služby Božie- výročie narodenia V Roya

 V 3. nedeľu po Veľkej noci 26. apríla 2015 si v CZ ECAV Adamovské Kochanovce na slávnostných službách Božích pripomenuli 130. výročie narodenia kňaza, básnika, prekladateľa Vladimíra Roya, ktorý sa narodil v rodine vtedajšieho zborového farára Petra Pavla Roya a jeho manželky Boženy, dcéry Jozefa Miloslava Hurbana 17. apríla 1885. Na úvod služieb Božích privítal všetkých prítomných zborový dozorca Ing. Slavomír Šikuda.  Osobitne privítal duchovných pastierov z cirkevných zborov, kde Vladimír Roy pôsobil Mgr. Jána Sadloňa z Bukovca a Mgr. Lenku Rišiaňovú z Púchova, ako aj predstaviteľov týchto cirkevných zborov, seniorálneho dozorcu Považského seniorátu Ing. Svetozára Naďoviča, Mgr. Art Juraja Sarvaša, seniorku Považského seniorátu ThDr. Evu Juríkovú a biskupa Západného dištriktu ECAV Mgr. Milana Krivdu. Brat biskup na službách Božích poslúžil zvesťou Božieho slova a za jej základ si vyvolil  slová z 2. listu Timoteovi 2,8-9: „Ježiša Krista, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych (a) je z Dávidovho potomstva, zachovávaj v pamäti podľa môjho  evanjelia,  pre ktoré trpím až po okovy ako nejaký zločinec; ale slovo Božie nie je v okovách.“ V kázni zdôraznil, že nepriatelia Pána Ježiša Krista  sa snažili urobiť všetko pre to, aby Ježiša umlčali, zhanobili a zahubili. A aj v neskorších dobách sa ľudia mnohokrát snažili Ježiša vymazať  z ľudských sŕdc. Ale Ježiš napokon vždy zvíťazil. On žije a Boh Mu dal meno, pred ktorým sa skláňa každé koleno. Nič slávnejšie ako to, že sa  nemusíme báť smrti, pretože Ježiš ju porazil nám vlastne ani nemôže byť zvestované. Apoštol Pavel bol ochotný pre túto zvesť trpieť a ísť aj do  väzenia. A ak aj my vo svojom živote stretneme živého Ježiša, uvedomíme si, že On a to čo nám ponúka stojí za tú trochu nepohodlia a ťažkostí, ktoré musíme ako veriaci strpieť. Evanjelium je totiž nielen dobrá správa, ako často počúvame, ale tiež zaväzujúca. Po kázni domáci brat farár Mgr. Ján Ochodnický priblížil život Vladimíra Roya a o jeho básnickom diele precítene porozprával Juraj Sarvaš citujúc pritom z viacerých jeho diel. Vladimír Roy navštevoval  Pedagogickú školu v Modre, študoval na nižšom gymnáziu v Skalici  a v štúdiu pokračoval na evanjelickom lýceu v Bratislave, kde v roku 1905 maturoval.  V rokoch 1905 -1909 študoval teológiu a filozofiu na bratislavskej Evanjelickej teologickej akadémii a v rokoch 1910 - 1911 na teologickej fakulte univerzity v Edinburghu. V roku 1909 bol vysvätený za kňaza a nastúpil ako kaplán postupne v Liptovskom Mikuláši, na Starej Turej a v Budapešti. V rokoch 1912 - 1914  bol evanjelickým farárom v Púchove. Pred prvou svetovou vojnou navštívil Francúzsko, Holandsko, Nemecko a škandinávske krajiny. V roku 1914 narukoval ako príslušník rakúsko- uhorskej armády. Po návrate z vojny v roku 1919 až do roku 1925 pôsobil opäť ako evanjelický farár v Púchove.Pokúsil sa profesionálne venovať spisovateľskej a prekladateľskej činnosti, ale pre nedostatok finančných prostriedkov musel znova prijať kňazskú stanicu a v rokoch 1927 - 1934 bol farárom v Bukovci. Už od študentských rokov sa aktívne zúčastňoval na verejnom živote ako zástupca študentov na zjazdoch Slovenskej národnej strany v Martine alebo agitátor za slovenských kandidátov vo voľbách do uhorského snemu v pezinskom volebnom okrese. Verše začal písať už ako vysokoškolák. V rokoch 1919 – 1920 bol redaktorom Slovenského denníka, neskôr spoluredaktorom časopisu Prúdy a redaktorom Dennice, v ktorých aj publikoval. Jeho verše vychádzali aj v Národných novinách, Cirkevných listoch, Slovenských pohľadoch a v Zborníku slovenskej mládeže. Venoval sa poézii i próze, publikoval články, úvahy, recenzie, prednášky, kázne a náboženské úvahy. Bol významným prekladateľom európskych autorov (Charles Dickens, Alan Edgar Poe, lord Byron, Johann Wolfgang Goethe, Guy de aupassant). Dramaticky upravil operu Kováč Wieland od Jána Levoslava Bellu. S manželkou Vierou, rodenou Švehlovou vychovali syna Ivana Vladimíra a dcéru Zorku. 1. augusta 1934 zo zdravotných dôvodov predčasne odišiel na dôchodok a presťahoval sa do Martina. V rokoch 1935 – 1936 sa liečil v Vysokých Tatrách. Zomrel 6. februára 1936 v Novom Smokovci v kruhu svojich najbližších. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. Ďakujem Pánu Bohu, že požehnal tieto slávnostné služby Božie na ktorých sme si pripomenuli 130. výročie narodenia nášho  významného rodáka Vladimíra Roya, ktorý sa zapísal medzi významné osobnosti našej Evanjelickej cirkvi.

 

  Mgr. Ján Ochodnický – zborový farár-konsenior, CZ ECAV Adamovské Kochanovce / 7.5.2015

        slávnostné služby Božie- výročie narodenia V Royaslávnostné služby Božie- výročie narodenia V Roya


         slávnostné služby Božie- výročie narodenia V Royaslávnostné služby Božie- výročie narodenia V Roya

 

 

 

 


 
 


354459

20.1.2019
Úvodná stránka