Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Solidarita kresťana motiváciou pre spoločnosť

Solidarita kresťana motiváciou pre spoločnosťVytlačiť
 

          

 

Vzdelávací program z oblasti komunikácie a vedenia pastorálneho rozhovoru s názvom „Solidarita kresťana motiváciou pre spoločnosť“, prebiehal pod záštitou ZD ECAV. Pod vedením odborných lektorov z oblasti psychológie, prof. Dr. Petrom Ondráčkom (Bochum, SRN) a PhDr. Lýgie Bátovskej (Bratislava) bolo cieľom tohto typu vzdelávania prispieť k porozumeniu a praktickému uchopeniu solidárnej komunikácie. Tá je v rámci stretnutí postavená na relevantných psychologických poznatkoch z oblasti humanistickej psychológie, individuálnej psychológie a behaviorálne-kognitívnej psychológie.

Slovami profesora P. Ondráčka zohráva v tomto úsilí dôležitú rolu „obraz človeka ako bytosti, vybavenej od Boha rastovým a vývojovým potenciálom a rovnako jeho existenčná potreba kontaktu s druhými ľuďmi.“ V kontexte poskytovania duchovnej útechy, ktorú farári aj laickí pracovníci v cirkvi často poskytujú je táto zručnosť však skutočne veľmi vítaná.

Vzdelávací program obsahoval celkovo tri stretnutia a bol určený všetkým duchovným  v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a/alebo v cirkevných školách, ako aj laickým spolupracovníkom ECAV. Kurz bol spolufinancovaný zahraničnou podporou HfO a Fondom vzdelávania ECAV a zúčastnilo sa ho tridsať osôb z našej cirkvi. Lektorka kurzu doktorka Lýgia Bátovská priznala počiatočnú starosť nad pomerne veľkým množstvom účastníkov kurzu. Obavy sa však napokon nenaplnili. Účastníci ocenili nielen obohacujúcu prácu a komunikáciu v skupine, ale aj nové myšlienky, názory, skúsenosti a dojmy. V porovnaní s veľkými stretnutiami v rámci cirkvi (celocirkevné podujatia, konferencie, ..) bol kurz zameraný na solidaritu kresťana dokonca vnímaný ako intímne stretnutie veriacich ľudí pri spoločnej téme a vzájomnom zdieľaní.  Dôvera, hĺbka nových poznatkov, ale aj oddychová stránka stretnutí (wellness, opekačka) prispeli k spokojnému pocitu z dobre a užitočne stráveného času.

Úvodný blok vzdelávania prebiehal začiatkom februára v Hoteli Flóra v Dudinciach. V apríli nás hostil HolidayInn v Žiline a koncom mája zariadenie evanjelickej cirkvi Jánoškov dom v Liptovskom Hrádku. V rámci prvej časti sústredenia sme nahliadli do teórie a metodiky poznávania pravidiel osobnej interakcie, komunikácie a vedenia rozhovoru. Teóriu dobre doplnili komunikačné cvičenia a aktivity, zamerané na sebapoznávanie a poznávanie iných. V priebehu troch dní sme prešli od metodickej, teologickej až po praktickú rovinu zvolených tém.

V rámci druhého stretnutia nás čakalo predstavovanie vlastných skúseností a toho, ako sa nám darilo poznatky aplikovať v praxi. Každý z nás preto v skupine predstavil svoju osobnú skúsenosť, počas ktorej trénoval zásady správnej komunikácie a vedenia pastorálneho rozhovoru. Debata sa rozvinula okolo tém rozoberajúcich koncept sebaobrazu (ako vidím sám seba), umenia ustáť direktívny rozhovor, podmienok oceňovania (čo je pre človeka hybnou silou nato, aby bol prijímaný okolím), zvládania kritiky, atď. Veľkú mieru záujmu si vyžiadala rozprava o úlohách farára a očakávaniach ľudí, ktoré bývajú na farárov často kladené.

Tretím stretnutím v Janoškovom dome sa skončil seminár zameraný na precvičovanie princípu solidarity v živote a službe kresťana. Mnoho z dovtedy nadobudnutých poznatkov z oblasti behaviorálnej psychológie začalo ešte väčšmi dávať aj svoj praktický zmysel. V kontexte zásad pastorálnej pomoci a pastorálneho rozhovoru sme sa zamerali na zásady asertívnej komunikácie, empatiu, rozlišovanie poradensko-terapeutickej komunikácie od pastoračnej, ale aj na aplikáciu naučených metód u blízkych osôb.

V závere stretnutia ocenila doktorka Lýgia Bátovská dôveru a vzájomné vzťahy, ktoré vnímala v skupine: „Jeden sa dotkol druhého srdca – bez toho sa to nedá. Verím, že vás to bude sprevádzať aj v ďalšom živote.“ Profesor Petr Ondráček vyjadril spokojnosť s metodikou, v ktorej účastníci tvoria obsah stretnutí. „Odchádzam bohatší o mnohé vaše skúsenosti a potvrdený v tom, že tento spôsob práce sa ukazuje byť prínosom pre tých, ktorí sa zúčastňujú kurzov.“ Podľa profesora si každý z nás na rovnakom poli vyhrabal „svoj zemiak“ – „každý z vás si odnáša to „svoje“, to, čo tu potreboval počuť. Som preto spokojný sám so sebou, s organizáciou aj s vami. Mám rád prácu, ktorú sme tu robili a mám rád vás. Odchádzam domov spokojný; táto spokojná únava je niečo krásne!“

18.5.2015   Hedwiga Tkáčová <><

            

 


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár3349591

18.9.2019
Úvodná stránka