Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Strom reformácie pri 40. výročí pamiatky posvätenia chrámu Božieho v Timoradzi

Strom reformácie pri 40. výročí pamiatky posvätenia chrámu Božieho v TimoradziVytlačiť
 

 

 

V 7. nedeľu po Svätej Trojici 19.7.2015  evanjelici v Timoradzi prežívali vzácne chvíle na slávnostných službách Božích, keď si pripomínali 40. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho. Pri tejto príležitosti sa konala aj posviacka generálne obnoveného chrámu. Na začiatku slávnosti  zborový dozorca Jozef Hruška privítal vzácnych hostí: brata biskupa ZD ECAV Mgr. Milana Krivdu s manželkou, brata konseniora POS Mgr. Jána Ochodnického, zborovú sestru farárku  Mgr. Martinu Tlkancovú z CZ Slatina nad Bebravou s bratom dozorcom Milošom Adamcom, brata zborového dozorcu Milana Hrčku z CZ Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce, domáceho námestného brata farára Mgr. Jozefa Havrilu,  starostu obce Timoradza Ing. Juraja Krajčíka a ostatných prítomných. Zvesťou slova Božieho poslúžil brat biskup, ktorý  zdôraznil, že aj v súčasnosti má cirkev  dôležitú úlohu pri výchove človeka. Z toho, čo počujeme v chráme žije a vzrastá naša viera, tu sa posilňuje naša súdržnosť, solidarita, jednota spoločenstva s Bohom i s ľuďmi dobrej vôle. Povedal, aby sme zostávali v tom, čomu sme sa v chráme naučili, poznať sväté Písma, ktoré nás môžu učiniť múdrymi na spasenie vierou v Ježiša Krista. Akt generálnej posviacky  obnoveného chrámu Božieho vykonal brat konsenior POS Mgr. J. Ochodnický, ktorý  vo svojej zvesti poukázal na to, že tým pevným a najistejším základom je Pána Ježiš a na Ňom máme budovať aj svoj život. Slávnostné služby Božie boli obohatené piesňami  zborového spevokolu a detského spevokolu Radostné srdiečka. Históriu výstavby chrámu Božieho prečítala sestra Michaela Mikušová. K zhromaždeným veriacim sa prihovorili: sestra farárka Mgr. M. Tlkancová a starosta obce Ing. J. Krajčík. Na záver sa brat farár Mgr. J. Havrila poďakoval dôstojnému bratovi biskupovi za zvesť slova Božieho, konseniorovi za vykonanie posviacky, sestre farárke za poslúženie v liturgií ako aj všetkým, ktorí sa podieľali na generálnej obnove chrámu. Po ukončení slávnostných služieb Božích bol k tomuto výročiu v areáli kostola zasadený strom reformácie. Za požehnaný deň patrí vďaka v prvom rade Pánu Bohu, lebo s Jeho pomocou sa nám podarilo vykonať toto dielo. Ďakujeme však aj  tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípravách tohto slávnostného dňa.

Daniela Ďurčová kurátorka fílie v Timoradzi.
Foto: Jakub Srnec

 
 

 
 


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár3349575

18.9.2019
Úvodná stránka