Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasená ty aj tvoj dom.“ (Sk.ap.16,31)

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasená ty aj tvoj dom.“ (Sk.ap.16,31)Vytlačiť
 

                        

Pod týmto mottom sa v sobotu 30. apríla 2016 v Kremnici nieslo 11. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ). Jeho pracovná časť od 10. do 12:30 sa konala v kine Akropola vedľa evanjelického kostola. Kostol totiž nemá kúrenie a domáci radšej vybavili kinosálu, aby účastníčky a účastníci neprechladli.
Valného zhromaždenia sa zúčastnilo okolo 350 sestier, i niekoľkí bratia, z celého Slovenska.  Zastúpené boli všetky senioráty. Zhromaždenie privítal domáci brat farár Jozef Pacek a zástupkyňa primátora pani Iveta Cecerová.
Po zaspievaní piesne Vznesme srdcia k výšinám sa nám v úvodnej pobožnosti prihovoril brat senior Zvolenského seniorátu Ján Čáby z Ostrej Lúky na text Ján 20,1-2. Nasledovali pozdravy hostí zo zahraničia. Ako prvá nás pozdravila predsedníčka Komisie žien pri Synode ECAV Poľska sestra Aleksandra Blahut Kowalczyk, za sestry v Nemecku hovorila bývalá členka Synody EKD Gertrud Dorn, z Maďarska priniesla pozdrav sestra Márta Pinter Brebovszky, vedúca práce žien, za Gustav Adolf Werk Frauenarbeit hovorila predsedníčka Hannelore Bohner, potom vedúca práce žien Evanjelickej cirkvi Stredného Nemecka Carola Ritter a pozdrav sestier zo Sliezska nám priniesla sestra Natalie Klusová. Okrem nich nás poctili svojou prítomnosťou sestry Brigitte Rachel - predsedníčka spolku Evangelisches Berufstätigenwerk, sestra farárka Christine Hörnig z Wuertemberska a Zsuzsa Brebovszky z Maďarska. Tlmočením poslúžili Natália Nováková, Erika Sukovská a Milica Jozafová.
Valné zhromaždenie viedla predsedníčka SEŽ Daniela Horínková. Písaním zápisnice bola poverená s. Blažena Rumanová zo Záhoriec. Odznela správa predsedníčky a finančná správa, ktorú predniesla s. Zuzana Ševčovičová. Jedným najdôležitejších bodov boli voľby. Začali sa poďakovaním doterajšej koordinátorke Beate Fraňovej, ktorá posledných šesť rokov viedla prácu žien vo Zvolenskom senioráte. Potom sa predstavili nové kandidátky. Za seniorálnu koordinátorku práce žien Košického seniorátu bola zvolená sestra Ingrid Nováková z CZ Košice-Terasa a pre Zvolenský seniorát boli zvolené sestra farárka Lívia Mojzsisová zo Zvolena za seniorálnu koordinátorku a sestra Božena Schniererová z Kremnice za jej zástupkyňu.
Potom odzneli informácie o plánoch SEŽ. Projekty k 500. výročiu reformácie: Reformácia a ženy a Vyšívaná história reformácie na Slovensku prezentovala s. Erika Hlačoková z Bratislavy. Zasadanie spevom štyroch piesní obohatil spevokol žien z Ostrej Lúky.
Po spoločnom obede pre všetkých účastníkov v školských jedálňach najbližších škôl sme sa o 14. hodine stretli v Evanjelickom kostole k slávnostným službám Božím. Tu sme privítali vzácnych hostí: brata biskupa Západného dištriktu ECAV Milana Krivdu a sestru Dr. Elaine Gleci Neuenfeldt, vedúcu oddelenia práce žien Svetového luteránskeho zväzu WICAS (Women in Church and Society), pôvodom farárku z Brazílie. Veľmi nás potešila, keď prijala naše pozvanie byť slávnostnou kazateľkou na 11. valnom zhromaždení SEŽ.
V kázni na text Sk.16,19-31 pripomenula tri ženy, ktoré apoštol Pavol stretol v kontexte nášho motta: matku svojho žiaka Timotea, Lýdiu, ktorá sa dala pokrstiť s celou domácnosťou a veštiacu otrokyňu, ktorú Pavol oslobodil od veštiaceho ducha a zaplatil za to vlastnou slobodou. Ale hlavne spolu s nami hľadala odpoveď na otázku žalárnika vo Filipis: Čo činiť, aby som bol spasený/á? Odpoveďou je motto valného zhromaždenia (Sk.16,31). Jej kázeň bola výzvou, hlavne pre ženy, veriť v Ježiša Krista a zvestovať evanjelium svojim deťom, vnúčatám i celej spoločnosti, čo je v súčasnosti nanajvýš potrebné.
Brat biskup Krivda slávnostne uviedol do úradu novozvolené seniorálne koordinátorky. Prihovoril sa nám na základe podobenstva o desiatich pannách (Mt 25,1-10) a väčšine prítomných prislúžil Večeru Pánovu. S prisluhovaním mu pomáhali liturgičky: Erika Hlačoková, Lívia Mojzsisová, Jana Drottnerová a Daniela Horínková. V liturgii poslúžili aj Anna Gabčanová a Beata Fraňová.
Komunikantov  pri prijímaní Večere Pánovej hrou na husle sprevádzala pani Sibyla Mojzsisová a spevom dvoch piesní spevokol žien bratislavského seniorátu. Na organe nás celý deň sprevádzal brat Róbert Zacharovský.
Evanjelická hymna Hrad prepevný v závere Služieb Božích znela priam manifestačne a umocnila atmosféru radosti celého dňa.
Domáci brat farár Jozef Pacek spolu s bratom dozorcom Petrom Weisom odovzdali hosťom pamätné medaily, ktoré práve pre túto príležitosť dali domáci vyrobiť v historickej kremnickej mincovni a predsedníčka SEŽ ukončila stretnutie poďakovaním cirkevnému zboru v Kremnici a podaním rúk. Pri východe z kostola odchádzajúcich ešte čakali domáce sestry a mládež so sladkým občerstvením. 
Dovoľte mi, aby som atmosféru tohto výnimočného dňa dokreslila citátom z ďakovného listu vedúcej kremnických žien Boženy Schniererovej, teraz už zástupkyne koordinátorky práce žien vo Zvolenskom senioráte:
„Drahé sestry koordinátorky,
z celého srdca Vám ďakujem za účasť veriacich žien z Vašich seniorátov na  požehnanom XI. valnom zhromaždení SEŽ  v Kremnici 30.4. 2016.
"Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi." Mt. 18,20
Boli ste zo všetkých seniorátov, zo všetkých kútov Slovenska. Je to neuveriteľné. Veď mnohí ste cestovali dlhé hodiny pre spoločnú vec stretnúť sa s Pánom Bohom na tomto valnom zhromaždení, na zhromaždení evanjelických žien. Pre nás Kremničanov bola radosťou prítomnosť Vás všetkých. A nebolo Vás málo, asi viac ako všetkých členov nášho malého Kremnického cirkevného zboru. Ale tak ako sa v Matúšovom evanjeliu hovorí v uvedenom verši, my sme to cítili, že Pán Boh bol medzi nami, že nás navzájom zblížil, že nám pomáhal, že nám dal silu, že nám rozohrial srdcia a jeho prítomnosť sme cítili aj cez teplé lúče jarného slnka. Verím, že ste si z tohto krásneho stretnutia zobrali do svojich  sŕdc čo najviac, že budete naň dlho spomínať.“

 Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ   Foto: Oľga Zlochová a Mária Mórová         Zvolen 12.5.2016

                    

                  

 


 
 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár3381772

21.9.2019
Úvodná stránka