Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

37. NEMECKÝ EVANJELICKÝ KIRCHENTAG

AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD ZD ECAV 37. KIRCHENTAG Vytlačiť
 

kirchentag

Západný dištrikt ECAV organizuje

autobusový zájazd na 37. nemecký evanjelický Kirchentag, ktorý sa koná v dňoch
19. - 23. júna 2019 v Dortmunde. Ide o veľké podujatie medzinárodného rozsahu, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 100 000 návštevníkov nielen z Nemecka, ale aj z rôznych častí celého sveta. Tohtoročný Kirchentag, ktorého heslom sú slová z 2Kr 18, 19 „Čo je to za predmet nádeje, v ktorý dúfaš?“ ponúka počas piatich dní viac ako 2500 podujatí rôzneho charakteru – biblické hodiny, služby Božie, panelové diskusie, workshopy, koncerty, divadelné predstavenia a iné kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie. Prihlásiť sa môžu všetci členovia cirkevných zborov ECAV v Západnom dištrikte. Účastníci mladší ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba s doprovodom dospelých, ktorí za nich zodpovedajú.

Ubytovanie je možné:

1. v spoločných priestoroch – v školách – v triedach alebo telocvičniach na dlážke (spací vak, karimatku a príbor na raňajky si treba priniesť so sebou) alebo

2. na priváte – je určené najmä pre starších ľudí alebo ľudí s postihnutím. Ide o ubytovanie v domácnostiach, ktoré sú ochotné prijať hostí.

Presné informácie o ubytovaní (podmienky, adresa a kontaktná osoba) budú oznámené v júni.

Miesto a čas odchodu:

18.6. 2019 - predbežne 23:00 hod. - Zvolen, parkovisko pred hotelom Poľana

Miesto a čas príchodu:

24. 6. 2019 - cca 5:00 hod. - Zvolen, parkovisko hotel Poľana

Prihlásení účastníci budú včas informovaní o presných časoch a termínoch odchodu.

Účastnícky poplatok 70 € zahŕňa vstupenku na Kirchentag, ubytovanie na 4 noci s raňajkami, voľný lístok na mestskú dopravu, prehľad programov, mapu mesta, spevník a dopravu autobusom.

Obedy a večere v cene nie sú zahrnuté a sú hradené účastníkmi.

Každý účastník musí mať pri sebe platný cestovný doklad (občiansky preukaz alebo pas) a Európsky zdravotný preukaz. Cestovné poistenie si hradí každý účastník individuálne.

Poradie prihlásených účastníkov sa bude určovať podľa dňa zaregistrovanej prihlášky a zaplateného účastníckeho poplatku na BÚ ZD ECAV.

Účastnícky poplatok 70€ na osobu je potrebné uhradiť na BÚ ZD ECAV: 
č. účtu 9700051002/5600    IBAN SK0656000000009700051002  VS  379002.
Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko.
Vyplnenú prihlášku a doklad o zaplatení pošlite najneskôr do 8.3.2019 na adresu: BÚ ZD ECAV, Námestie SNP 5, 960 66 Zvolen.
Prihlásiť sa môžete aj vyplnením online dotazníka na webovej stránke www.zdecav.sk . Pre bližšie informácie môžete kontaktovať Mgr. Andreu Valentovú, predsedníčku VM ZD ECAV na e- mailovej adrese: valentova.andrea@gmail.com, alebo telefónnom čísle: 0911 100 555.

Viac informácií týkajúcich sa Kirchentagu nájdete aj na webovej stránke www.kirchentag.de .

kirchentag


 

Počet videní: 1196


 

Kirchentag.jpgVyplnením prihlášky sa záväzne prihlasujem na zájazd na KIRCHENTAG 2019 v Dortmunde

Adresa trvalého bydliska :

Privát
Spoločné ubytovanie v škole
ÁNO
NIE

Vyhlásenie

kirchentag1.jpgZáväzne sa prihlasujem na Kirchentag 19. - 23. júna 2019 v Dortmunde. Prehlasujem , že som si vedomý/á, že pozývajúci nepreberá zodpovednosť za môj zdravotný stav,  ani za prevážané cenné predmety, peniaze.

Vyplnením osobných údajov udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre prípravu a zabezpečenie služieb týkajúcich sa aktivity uvedenej v prihláške a zároveň prehlasujem že mi boli poskytnuté informácie o mojich právach a povinnostiach vo „Vyhlásení o ochrane osobných údajov“ prevádzkovateľa.

ÁNO
NIE
ÁNO
NIE

Informácia o spracovaní osobných údajov v súvislosti so zájazdom na KIRCHENTAGkirchen1.jpg

 

Vaše osobné údaje budú evidované a využívané za účelom:

  • príprav a organizácie autobusového zájazdu ZD ECAV  na

37. NEMECKÝ  EVANJELICKÝ  KIRCHENTAG v dňoch 19. - 23. júna 2019 v DORTMUNDe.

  • Vaše osobné údaje po ukončení zájazdu nebudú ďalej archivované a záznamy budú vymazané.

Ďakujeme za Vaše odpovede.

Upozornenie: Položky vyznačené farebným rámom sú povinné

Zaregistrovať sa môžete najneskôr do 15.10.2019

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3372709

20.9.2019
Úvodná stránka