Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

90. výročie posvätenia chrámu Božieho v Pliešovciach

90. výročie posvätenia chrámu Božieho v PliešovciachVytlačiť
 

V 19. nedeľu po Svätej Trojici 22.októbra 2017 sme v Pliešovciach oslavovali. Pripomínali sme si 90. výročie posvätenia chrámu Božieho. Celá nedeľa sa niesla v slávnostnom duchu a oslavu „narodenín“ kostola sme rozdelili na dve častí. Prvá bola v kostole, kde sa konali slávnostné služby Božie, kde slávnostným kazateľom bol dôstojný brat biskup Mgr. Milan Krivda, ktorý poukázal na  živú vieru našich predkov a povzbudil nás  v nasledovaní Pána Ježiša Krista.  Liturgiou poslúžili manželia farárovci Roman Sarvaš a Elena Fujeríková zo susednej dediny Sása, rodáčka z Pliešoviec sestra farárka  Irena Gajdošová, manželka brata biskupa sestra farárka Martina Krivdová a domáca sestra farárka Katarína Zaťková. Vzácnymi hosťami boli rodiny po bratoch farároch, ktorí pôsobili v Pliešovciach – po bratovi Jánovi Lackovi st., vďaka ktorému bol postavený chrám Boží a rodina po bratovi farárovi Ondrejovi Ondrejkovi. Pozvanie prijal aj Doc. Mgr. Art. Juraj Sarvaš, ktorý služby Božie obohatil zarecitovaním básne a potom vystúpil aj v rámci popoludňajšieho programu. Hosťami boli aj brat farár z rímskokatolíckej farnosti, brat dekan rímskokatolíckej farnosti zo Zvolena a predstavitelia obcí z Pliešoviec a Sásy. Súčasťou služieb Božích bolo aj vystúpenie detského spevokolu Svetielka, zborového spevokolu a vypočuli sme si aj históriu stavby nášho oslavujúceho kostola.

Po skončení služieb Božích a podaní rúk sme sa premiestnili do kultúrneho domu, kde náš čakal obed a druhá časť osláv kostola, popoludňajší program. Po obede a čakaní na popoludňajší program, si prítomní mohli skrátiť čas pri sprievodných akciách. Mohli si pozrieť prezentáciu akcií cirkevného zboru z posledných rokov,  výstavu Histórie ECAV, či Históriu reformácie na Slovensku - fotky gobelínov, ktoré sa vyšívali po seniorátoch k 500. výročiu reformácie, alebo si zakúpiť niečo v zborovom stánku a tým podporiť prebiehajúcu opravu fasády kostola.

Popoludňajší program prebiehal v sále kultúrneho domu a niesol sa prevažne v ľudovej nôte, pretože folklór a ľudová hudba patrí v Pliešovciach k jedným z obľúbených aktivít detí, mládeže, dospelých i starších. Vystúpili 2 folklórne skupiny a jedna ľudová hudby a popretkávané to bolo príhovorom br. Juraja Sarvaša a prezentáciou o Lutherovej ruži, symbole, erbe nás evanjelikov.

Prežili sme požehnaný deň za čo patrí veľká vďaka Pánu Bohu a všetkým, ktorí sa oň pričinili. Verím, že slávnostné služby Božie a aj popoludňajší program boli dôstojnou slávnosťou, kde sme oslávili  krásne  90. výročie  „narodeniny“ nášho kostola.     

 

 Mgr. Katarína Zaťková, zb. farárka z CZ ECAV Pliešovce

 


 
 


354497

20.1.2019
Úvodná stránka