Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bratstvo Zvolenského seniorátu vo Zvolene

Bratstvo Zvolenského seniorátu vo ZvoleneVytlačiť
 

 V pondelok 1. decembra t. r. sa stretli kňazi Zvolenského seniorátu na pravidelnej Seniorálnej pastorálnej konferencii. Stretnutie sa konalo v cirkevnom zbore vo Zvolene. Možno výnimočnejšie bolo práve tým, že podľa obyčaje pred Vianocami sme mali možnosť pristúpiť k stolu Pánovej milosti. Po úvodnej modlitbe a vzájomným podaním rúk na znak zmierenia a s prosbou o vzájomné odpustenie sme sa presunuli do chrámu Božieho. V chráme sa nám prihovoril dôstojný brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda slovami z listu Kolosenským 3, 12 – 17. V príhovore poukázal okrem iného na to, o čom píše apoštol Pavol, totiž, že v živote kresťana a kňaza na poprednom mieste, je dôležité vzájomné odpustenie, milosrdenstvo, láska, pokoj a ďalšie kresťanské cnosti, do ktorých sa máme denne „obliekať“. Po príhovore a liturgii všetkým prítomným kňazom prislúžil brat biskup Večeru Pánovu. Posilnení Božím slovom a darmi Jeho svätej Večere sme pokračovali v rokovaní v zborovej miestnosti na fare. S prianím požehnaného adventu a požehnanej služby na Pánovej vinici v advente i počas Vianoc sme sa rozišli do zborov, v ktorých slúžime.

           

  Jozef Pacek, Kremnica, predseda ZED ZVS

 

 

 

 

 

 

 


 
 


354539

20.1.2019
Úvodná stránka