Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dištriktuálny deň ZD ECAV na Branči - 600. výročie upálenia Majstra Jána Husa.

Dištriktuálny deň ZD ECAV na Branči - 600. výročie upálenia Majstra Jána Husa.Vytlačiť
 

 

5. júl a hrad Branč sa stali počas mnohých rokov neoddeliteľnou súčasťou a pre mnohých znamenajú možnosť stretnúť sa s bratmi, so sestrami zo Západného dištriktu ECAV pri službách Božích a rozjímať nad duchovným odkazom spojeným s týmto miestom.  Tohto roku, pri 600. výročí upálenia Majstra Jána Husa sme počúvali z úst Petra Pivoňku, seniora Východomoravského seniorátu  Českobratskej cirkvi evanjelickej v Českej republike myšlienky nie o Husovi ale od Husa v slovách jednej jeho kázni o dobrom pastierovi J10,11 -16. Naša vďaka voči Pánu Bohu  smerovala aj za vierozvestov Cyrila a Metoda, keď sme sa započúvali do prednesu básne Proglas v podaní nášho vzácneho brata Juraja Sarvaša, no pripomenuli sme si aj evanjelických martýrov, ktorí boli väznení na hrade a poslaní na galeje, keď za účasti čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky bol položený veniec k ich pamätníku. Účastníkov služieb Božích  privítal miestny Sobotišský farár Rastislav Hvožďara. V liturgii poslúžili aj domáci senior Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara, setra seniorka Bratislavského seniorátu Sidónia Horňanová, sestra seniorka Považského seniorátu Eva Juríková, brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda. Príhovor zaznel od dôstojného brata generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika, ktorý na záver udelil Áronovské požehnanie. Prítomných pozdravil aj generálny duchovný ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR Marián Bodolló. Medzi účastníkov zavítal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja a vzácnym hosťom bol biskup Západného dištriktu Maďarskej evanjelickej cirkvi János Szemerei Program rozhlasových služieb Božích obohatili vystúpenia mládežníckeho spevokolu zo Sobotišťa po vedením  Anny Praskačovej, zborového spevokolu z CZ Trenčianske Stankovce pod vedením Milana Petrulu ako hudobná skupina Switch on z Vrboviec. Tradične aj deti mali svoj priestor k Božej oslave, keď pod vedením sestry Martiny Krivdovej, tajomníčky pre vnútornú misiu Západného dištriktu v spolupráci s farárovcami Líviou a Jánom Lichancovými z Brezovej, mohli sa zúčastniť pripraveného programu na detskej besiedke. Veríme, že nielen priami účastníci služieb Božích ale aj tí, čo počúvali rozhlasový prenos z týchto služieb Božích mohli načerpať novú silu pre svoj život. Pán Boh aj dnes pozýva každého jedného z nás, aby sme boli svedkami Jeho zachraňujúcej pravdy, bránili Jeho pravdu a milovali ju. Takýto životný štýl, riadenie sa takýmito princípmi vyžaduje mnoho síl a pokory. Nech nás k tomu zmocňuje Pán Boh svojim Svätým Duchom. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a poslúžili podľa svojich možností.

  Milan Petrula z CZ Trenčianske Stankovce / 10.7.2015

  Foto: M. Krivdová, J. Mikulčík  a z CZ Trenčianske Stankovce

  

  

                                                                                                                


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár3349561

18.9.2019
Úvodná stránka