Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dištriktuálny deň ZD ECAV na hrade Branč 4.7. - 5.7.2014

Dištriktuálny deň ZD ECAV na hrade Branč 4.7. - 5.7.2014Vytlačiť
 

Branč:  V sobotu 5. júla 2014 – Slávnostnými evanjelickými službami Božími na hrade  Branč v okrese Senica sa uskutočnil Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV  venovaný  pamiatke vierozvestcov Cyrila a Metoda, spomienke na Majstra Jána Husa ako aj na evanjelických a reformovaných martýrov, ktorí boli na hradisku väznení. Kazateľom slova Božieho bol brat biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. Milan Krivda, ktorý si za základ kázne zvolil evanjeliový text z Marka 8,34 -38. Vo svojej kázni pripomenul, že v máji tohto roku uplynulo 340 rokov odvtedy, ako predstaviteľov cirkvi priviezli do podzemných väzníc na hrade, odkiaľ ich po roku odviezli na galeje. Pamiatku piatich martýrov pripomína od roku 1939 pomník s pamätnou tabuľou. Brat biskup ďalej v kázni upozornil, že viera v našej krajine po štvrťstoročí zovšednela. V tejto súvislosti pripomenul oduševnenie, s ktorým ľudia po roku 1989 prichádzali do kostolov.  V závere svojej zvesti  vyzval zhromaždených veriacich, ktorí zaplnili priestory v zrúcaninách hradu Branč, aby sa nikdy nevzdali Kristovho kríža, nasledovali svojho Pána a spoznávali Jeho vôľu skrze horlivejšie čítanie si Biblie.  Služby Božie obohatili svojimi duchovnými piesňami: detský a zborový spevokol z CZ Zvolen a zborový spevokol z CZ Erdevík zo Srbska. Mnohé deti sa zúčastnili detských služieb Božích, ktoré pripravili: sestra farárka Lívia Lichancová v spolupráci s tajomníčkou VM ZD sestrou farárkou Martinou Krivdovou. K zhromaždeným veriacim sa prihovorili vzácni hostia ako boli: brat biskup VD ECAV Slavomír Sabol, zástupca biskupa Reformovanej kresťanskej  cirkvi v SR Marián Hamari, brat farár Tom Wiliemson  z USA, brat farár Ján Vida z CZ Erdevík zo Srbska,  riaditeľ ústredia ekumenickej pastoračnej služby Dávid Vargaeštók a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Na službách Božích okrem bratov biskupov liturgovali seniori Miroslav Hvožďara, Eva Juríková a bratia farári Ľubomír Batka, Rastislav Hvožďara, Juraj Šefčík. 

 V predvečer 4.júla 2014 sa na hrade Branč uskutočnilo mládežnícke stretnutie so začiatkom o 18.00 hodine, kde vystúpili: Richard Čanaky & F.B.I.  a hudobno dramatický krúžok občianske združenie Sluha s muzikálom: Môj pastier, aby povzbudili a posilnili  mladých ľudí, ale aj ostatných  vo viere a v nasledovaní pána Ježiša Krista.

Po zaspievaní našej hymny Hrad prepevný sa brat biskup ZD Milan Krivda poďakoval účinkujúcim spevokolom, organizátorom ako aj bratovi farárovi Ľubomírovi Batkovi, ktorý skončil svoje pôsobenie v tomto cirkevnom zbore a na jeho miesto nastúpil novozvolený brat farár Rastislav Hvožďara. Zhromaždení veriaci či už zo Slovenska, ale aj zo zahraničia odchádzali povzbudení Božím slovom, duchovnými piesňami a zážitkami, ktoré mohli prežiť v tomto spoločenstve  za čo sme vďační predovšetkým Pánu Bohu, že tento deň požehnal. M.K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


354416

20.1.2019
Úvodná stránka