1. Úvod
 2. /
 3. Dotácie a granty
 4. /
 5. Dotácie BBSK na rok 2022

Dotácie BBSK na rok 2022

Banskobystrický samosprávny kraj opäť vyhlasuje výzvy na podporu akcií vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK  a na  podporu aktivít/táborov pre deti a mládež v BBSK

Žiadateľom o dotáciu môže byť registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky.

Termín podávania žiadostí  na rok 2022 do 30.11.2021.

 1. Dotácie na podporu akcií vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
  (Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2014)
  a) Dotácia predsedu BBSK
  b)Dotácia poslancov ZBBSK

 VZN Banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014

Dotácie poskytované účelovo určené na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.

Žiadosti poskytnuté predsedom BBSK na rok 2021 podávajte  do 30.11.2021 v zmysle platnej legislatívy.

 

Schválené žiadosti pre rok 2021

 

 1. Dotácie na podporu aktivít/táborov pre deti a mládež
  (Všeobecne záväzné nariadenie č. 36/2019)

VZN Banskobystrického samosprávneho kraja č. 36/2019

Dotácie poskytované za účelom podpory aktivít/táborov pre deti a mládež v BBSK.

 

Schválené žiadosti pre rok 2021

 

Kontakt na technickú pomoc: zamestnanci IT oddelenia na čísle : 0948 985 834. Technická podpora prebieha v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Manuál k elektronickému podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie (PDF_2,2_MB)

Manuál k elektronickému podaniu vyúčtovania dotácie (PDF_1,9_MB)

Viac informácií o výzvach BBSK 2022  a link na podanie elektronickej žiadosti

Dotácie BBSK

Zdieľať na sociálnych sieťach