1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. Dotácie BBSK na rok 2022 

Dotácie BBSK na rok 2022 

 Banskobystrický samosprávny kraj opäť vyhlasuje výzvy v oblasti cestovného ruchu, ochrany kultúrneho dedičstva či podpory regionálnej značky i regionálnych producentov na rok 2022

Žiadateľom o dotáciu môže byť registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky.

V rámci VZN BBSK č. 38/2019 o poskytovaní dotácií na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji sú na rok 2022 vyhlásené nasledovné výzvy:

Výzva č. 1/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti rozvoja cestovného ruchu:
https://www.bbsk.sk/…/dot…/2022_vzn_38-2019_vyzva_01.pdf
Výška dotácie: 3 000 – 10 000 eur
Uzávierka: 31.10.2021

Výzva č. 2/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva:
 https://www.bbsk.sk/…/dot…/2022_vzn_38-2019_vyzva_02.pdf
Výška dotácie: 3 000 – 10 000 eur / 1 000 – 3 000 eur
Uzávierka: 31.10.2021

Výzva č. 3/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na aktivity marketingovej podpory regionálnych značiek a regionálnych producentov:
https://www.bbsk.sk/…/dot…/2022_vzn_38-2019_vyzva_03.pdf
Výška dotácie: 1 000 – 5 000 eur
Uzávierka: 31.10.2021

Celé znenie VZN BBSK č. 38/2019 nájdete tu:
 https://www.bbsk.sk/…/vzn_bbsk_38-2019_uz_11_2020.pdf

 

Zdieľať na sociálnych sieťach