1. Úvod
 2. /
 3. Dotácie a granty
 4. /
 5. Výzva- Dostupné bývanie s prvkami housing first

Výzva- Dostupné bývanie s prvkami housing first

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 Dostupné bývanie s prvkami Housing first.

 • Cieľom výzvy je poskytnúť ľuďom bez domova nájomné bývanie s podporou sociálneho poradenstva, prípadne ďalšej odbornej pomoci (napr. právna, psychologická, atď.) a eliminovať tak problémové oblasti súvisiace s bývaním.
 • Cieľom dostupného nájomného bývania s prvkami housing first je sprostredkovať štandardné, cenovo dostupné, udržateľné a samostatné ubytovanie vybranej cieľovej skupine za podpory sociálnej práce, ako preventívneho opatrenia na ochranu zdravia a života ľudí, ktorí nemajú alebo stratili prístup k vlastnému bývaniu.

Oprávnení  žiadatelia:

 • Občianske združenie
 • Nadácia
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • Cirkevné organizácie
 • Záujmové združenie právnických osôb

 

Osobitné podmienky:

– Žiadateľ musí byť registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb alebo mať udelenú

akreditáciu na odbornú činnosť špecializované soc. poradenstvo

– Žiadateľ musí mať preukázateľnú skúsenosť s prácou s cieľovou skupinou aspoň 1 rok

Alokácia výzvy:

BA kraj 1 800 000 € (zdroj EÚ)

Viac rozvinutý región- BA kraj

Zdroj EÚ: 50 %

Zdroj ŠR: 45 %

Vlastné zdroje: 5 %

 

Ostatné kraje 2 000 000 € (zdroj EÚ)

Menej rozvinutý región- Ostatné kraje

Zdroj EÚ: 85 %

Zdroj ŠR: 10 %

Vlastné zdroje: 5 %

 

Dátum uzavretia:

 1. kolo 22.03.2021
 2. kolo 23.04.2021

Financovanie projektu

Min. výška príspevku: 20 000 €

Max. výška príspevku: 400 000 €

Dokumenty na stiahnutie

 

Zdieľať na sociálnych sieťach