Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia zo zasadnutia DP ZD ECAV

Informácia zo zasadnutia DP ZD ECAVVytlačiť
 

Foto DP1.jpg

Dištriktuálne presbyterstvo sa zišlo na svoje tretie tohtoročné pracovné zasadnutie dňa 20.6.2018 na BÚ ZD vo Zvolene, kde okrem iných bodov programu bolo potrebné sčítať a vyhlásiť výsledky volieb biskupa ZD ECAV na Slovensku. Na začiatok sčítania hlasov skonštatoval brat biskup Mgr.Milan Krivda, že ku dňu sčítania hlasov všetky CZ doručili výpisy zo zápisníc. Na základe výpisov zo zápisníc z volebných konventov  CZ ZD ECAV na Slovensku na voľbu biskupa ZD sčítacia komisia v zložení z členov dištriktuálneho presbyterstva konštatovala:

Počet vydaných volebných lístkov                     9011

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov:

Mgr. Ján Bunčák                                       1051 hlasov

Mgr. Ján Čermák                                      369  hlasov

Mgr. Ján Hroboň                                       4540 hlasov

Mgr. Ján Jančo                                          759 hlasov

Mgr. Michal Zajden, PhD.                                  2187 hlasov

Brat farár Mgr. Ján Hroboň získal 4540 hlasov,  nadpolovičnú väčšinu hlasov, čo je 50,38%.

Komisia konštatuje, že do funkcie biskupa ZD ECAV na Slovensku bol zvolený brat farár Mgr. Ján Hroboň. V prípade, že voľby nebudú napadnuté, nadobúdajú právoplatnosť. Zvolenému br. biskupovi Mgr.Jánovi Hroboňovi sa volebné obdobie začína 26.9.2018.
Volebné obdobie br. biskupovi Mgr.Milanovi Krivdovi končí 25.9.2018.Predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku  gratuluje ku zvoleniu bratovi Jánovi Hroboňovi a želá mu hojne Božieho požehnania.

Ing. Milan Zajac, administrátor funkcie - vedúci BÚ ZD ECAV / 28.6.2018 Zvolen
 

FOTO DP2.jpg

 


 
 

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3198893

19.6.2019
Úvodná stránka