Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Inštalácia seniorky Bratislavského seniorátu Sidonie Horňanovej

Inštalácia seniorky Bratislavského seniorátu Sidonie HorňanovejVytlačiť
 

V sobotu 11. apríla 2015 na službách Božích na úvod výročného konventu Bratislavského seniorátu v Ev. a. v. chráme Božom v Dunajskej Lužnej bola slávnostne inštalovaná novozvolená sestra seniorka doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., zborová farárka CZ ECAV Modra-Kráľová. Inštalačnú kázeň na text L 24, 25 − 26 mal brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda, ktorý poukázal na to, že najlepšie je zveriť sa so všetkým problémami a starosťami Pánovi Ježišovi – On nám pomôže. Možno nás aj pokarhá, ale celkom iste nás neopustí. „Je dojímavé čítať nakoniec prosbu učeníkov: Pane, zostaň s nami... Takáto prosba je iste blízka aj Vám, vznešená sestra seniorka. Dostali ste dôveru od členov cirkevných zborov Bratislavského seniorátu a dnes sa tešíme z Vašej inštalácie. Čaká Vás veľmi veľa náročnej práce, no veríme že s Božou pomocou a Jeho žehnaním sa to bude dať zvládnuť. Dôležité je, akých budete mať spolupracovníkov. Sestra konseniorka sa už osvedčila, že jej na senioráte veľmi záleží, a aj Vám iste bude pomáhať. – Pane, zostaň s nami... Na túto prosbu učeníkov Pán Ježiš odpovedal kladne. Vošiel teda, aby zostal s nimi. On iste zostane aj s nami a dá nám svoj pokoj,“ povedal brat dištriktuálny biskup na záver kázne. Na slávnostných službách Božích liturgovali brat farár Boris Mišina, ktorý pôsobil ako senior Bratislavského seniorátu do júna 2014, sestra konseniorka Andrea Lukačovská, ktorá bola doteraz poverená vedením seniorátu, domáca sestra farárka Elena Ružeková a sestra farárka Jana Fördös z CZ Šamorín. Slávnostnosť chvíle umocnila pieseň – chválospev v podaní zborového spevokolu z Dunajskej Lužnej. Po inštalácii nová sestra seniorka Sidonia Horňanová predniesla príhovor na základe Božieho slova z knihy Plač Jeremiáša 3, verše 22 – 26 a 40. Poďakovala Pánu Bohu za Jeho milostivé povolanie a za Jeho doterajšiu milosť, vernosť a vedenie v službe. Uviedla, že Modra-Kráľová sa nestáva sídlom seniorátu po prvýkrát, veď predtým tam ako senior úradoval Vladimír Jurkovič. „To, že sa seniorský úrad vracia na Kráľovú nie je také podstatné, ako to, aby sme sa srdciach v pokání vrátili k Pánu Bohu, ako nás vyzýva prorok: Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi!" V závere poďakovala bratovi biskupovi za kázeň slova Božieho a za vykonanie inštalačného aktu a svojim predchodcom – sestre konseniorke a bratom seniorom za ich doterajšiu príkladnú službu. Poďakovala cirkevnému zboru v Dunajskej Lužnej pod vedením sestry farárky Eleny Ružekovej za prípravu inštalačnej slávnosti a zasadnutia seniorálneho konventu a tiež domácemu spevokolu za vystúpenie. Poďakovala aj členom cirkevného zboru v Modre-Kráľovej a svojej rodine za ich doterajšiu podporu aj všetkým prítomným za ich pomoc a modlitby za ňu, ako aj za celý seniorát. Po slávnosti inštalácie seniorálny konvent, na ktorom sa zúčastnilo 131 konventuálov zo 162, pokračoval pracovnou časťou. Po schválení zápisnice z výročného konventu v roku 2014 a voľbe komisií sestra konseniorka Andrea Lukačovská predniesla výročnú správu Bratislavského seniorátu za rok 2014. Potom si konventuáli vypočuli komentované správy z jednotlivých oblastí činnosti seniorátu, po ktorých nasledovala diskusia a schvaľovanie uznesení. Dôležitou časťou seniorálneho konventu boli voľby. Za konseniora BAS po odstupujúcom Jánovi Kolesárovi bol zvolený brat farár Vladimír Kmošena (CZ Pezinok). Za zástupcu seniorálneho dozorcu po odstupujúcom Štefanovi Bučuričovi bol zvolený Peter Synak (CZ Bratislava Legionárska). Ďalej boli zvolení Jaroslav Mlynár (CZ Galanta) a Jana Tomašovičová (CZ Trnava) za nových členov Synody ECAV na Slovensku za Bratislavský seniorát, Eva Kolesárová (CZ Bratislava-Petržalka) za školskú dekanku pre Bratislavu a ďalší. Na záver sestra seniorka Sidonia Horňanová poďakovala všetkým doterajším funkcionárom Bratislavského seniorátu za ich prácu pre seniorát, ako aj domácemu cirkevnému zboru za srdečné prijatie a vytvorenie dôstojných podmienok na rokovanie konventu.

Fotografie: Erich Horňan, Anna Podhradská

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.4.2015

              


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár3349562

18.9.2019
Úvodná stránka