Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Inštalácia zborového farára v Kremnici

Inštalácia zborového farára v KremniciVytlačiť
 

          

V sobotu 2. mája t. r. sa konala slávnosť inštalácie brata farára Jozefa Paceka za zborového farára CZ ECAV na Slovensku Kremnica. Chrám Boží v Kremnici zaplnilo temer 400 veriacich, domácich viery, hostí z rodného CZ brata farára Trenčianske Stankovce, z CZ Partizánska Ľupča, priateľov, predstaviteľov miestnych samospráv. Do chrámu Božieho vstupoval početný zástup kňazov evanjelickej i rímsko-katolíckej cirkvi na  čele s baníkmi, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou histórie i súčasnosti spoločenského i cirkevného života mesta Kremnica. Na pôde  Kremnického  cirkevného zboru všetkých privítal zborový dozorca Peter Weis. Akt inštalácie vykonal senior Zvolenského seniorátu Ján  Čáby. Za základ svojho inštalačného príhovoru si vzal slová z Ježišovho rozhovoru so ženou Samaritánkou pri Jákobovej studni. Okrem iného v príhovore poprial bratovi farárovi: „nech ti Pán dá toľko múdrosti a nech ťa tak vedie, aby si v každom človeku uvidel aspoň toľko viery, ako je toho horčičného zrnka. Aby si  u každého človeka videl, hoc len ten „základný kameň“ viery, na ktorom je možné potom ďalej stavať. Presne tak, ako to  videl Kristus v tej žene samaritánke.“ Zároveň láskavými slovami brat senior vyzval brata farára: „Preto aj ty milý brat farár, brat Jožko, pomáhaj  svojim ovečkám, svojim drahým veriacim vynášať z ich sŕdc to dobré a pekné. Pomáhaj im, aby pochopili, kde robia vo svojom živote chyby, a  ukazuj im, aj vlastným príkladom, aj múdrym slovom, po ktorej ceste majú v živote kráčať a na ktorej ceste nájdu Boha i spásu svojej duše. Zvesťou Božieho slova na inštalačných službách Božích poslúžil brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda. Ako základ si zvoli text z prvého  listu apoštola Pavla Korintským kresťanom z 15. kapitoly. V zvesti Božieho slova upriamil pozornosť veriacich na trvalú radosť zo vzkriesenia  a vyzval k viere vo vzkriesenie a večný život. Program slávnosti obohatil domáci spevokol, deti z detskej besiedky, spevokol z CZ Trenčianske  Stankovce, pozdravy priateľov brata farára a viacerých vzácnych hostí. Spev zhromaždenia organovou hrou sprevádzal brat Janko Siroma, dychový orchester Minciar z Kremnice, huslista Nikola Nižník a sólo spevom poslúžila operná speváčka Martina Papánková. Na záver inštalovaný brat farár Jozef Pacek adresoval všetkým slová vďaky: „Vďaka vám, milí Kremničania, za to, že ste ma prijali medzi seba  a že ste mi vytvorili druhý domov. Ďakujem za vašu starostlivosť, za vašu lásku, za vašu vieru. Ďakujem vám za váš prístup, za každé milé slovo, úsmev, povzbudenie, za vašu podporu a modlitby, za slová uznania i láskavého napomenutia... Verím, že aj napriek mojim slabostiam dokážeme  v budúcnosti stáť jeden pri  druhom, ťahať za jeden povraz. A aby sme to dokázali, potrebujeme sa modliť ako žalmista v 80. žalme: Nech je Tvoja  ruka, Bože, nad mužom  Tvojej pravice a nad synom ľudským, ktorého si si vychoval. Nech je Tvoja ruka, Pane, nad nami všetkými. Obnov nás, Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení.“ Pre pôsobenie nášho brata farára vyprosujeme od Pána Boha Božiu  milosť, hojnosť Božieho  požehnania pri jeho práci v cirkevnom zbore, veľa síl, pevné zdravie... Nech Boh žehná jeho kroky!

 

 Mgr. Božena Schniererová,presbyterka CZ ECAV na Slovensku Kremnica

 

 

 

 

             

 

        

      


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár3349589

18.9.2019
Úvodná stránka