Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Inštalácia zborového farára v Teranoch

Inštalácia zborového farára v TeranochVytlačiť
 

  

V nedeľu po Lukášovi býva v Teranoch Pamiatka posvätenia chrámu. Tohto roku sme v 22. nedeľu po Svätej Trojici 23.10.2016 svätili už 205. výročie  posvätenia nášho chrámu Božieho. Bola to významná udalosť,  ale teraz prežíval cirkevný zbor  ešte väčšiu radosť  ako po iné roky, pretože v tento deň sa konala  aj inštalácia zborového farára. CZ Terany si 2. októbra 2016 na zborovom konvente, po dvoch rokoch pôsobenia, zvolil brata farára Mgr. Dušana Hučku za svojho zborového farára.  Domáci cirkevníci sa na túto príležitosť veľmi tešili a s radosťou sa na ňu chystali. Keďže si uvedomovali výnimočnosť a dôležitosť  tejto udalosti, bola organizovaná brigáda, aby chrám Boží, farský dvor a jeho okolie boli čo najkrajšie pre všetkých, ktorí zavítajú na inštaláciu.

Na začiatku služieb Božích sestra Katarína Kršiaková prečítala báseň a všetkých prítomných privítal brat zborový dozorca Pavel Martinovic.  Inštaláciu vykonal vznešený brat konsenior Hontianskeho seniorátu Mgr. Miroslav Dubek. Brat konsenior si za základ príhovoru inštalovanému zvolil slová z 23. Žalmu. Vo svojom príhovore povedal aj tieto slová: „Mnohí farári voľakedy odchádzali zo Slovenska slúžiť na Dolnú Zem, a ty milý brat farár, si prišiel na Slovensko ako ovocie, ktoré vychovali naši niekdajší farári. Prichádzaš zo Srbska – z krajiny, kde je silná tradícia, kde sa ešte dodržiavajú mravné princípy úcty a lásky voči blížnemu. Verím, že správne povedieš tento bohumilý cirkevný zbor , ktorý ti voľbou vyjadril dôveru.“
Slávnostným kazateľom na službách Božích bol dôstojný brat biskup ZD Mgr. Milan Krivda, ktorý si zvolil za základ zvesti slova Božieho text z evanjelia podľa Lukáša 19. 1-10 . Brat biskup vyzval veriaci ľud, aby sa postupne menil tak, ako sa zmenil Zacheus v biblickom príbehu.  Po zvesti slova Božieho vystúpil domáci spevokol, ktorý zaspieval dve piesne. Spevokol nacvičila sestra kantorka Martina Martinovicová. Na priečnej flaute hrala skladby sestra Mgr. Katarína Žlnková. Vystúpili aj deti z detskej besiedky, ktoré zarecitovali básničky a zaspievali pieseň.  Deti pripravil brat kurátor Mgr. Maroš Izák. Báseň, ktorá hovorila o bratovi farárovi, predniesla sestra kantorka Milota Paterová. Na týchto slávnostných službách Božích boli aj cirkevní hodnostári zo všetkých piatich CZ, ktoré brat farár Hučka administruje. Za jednotlivé CZ sa prihovorili prítomným nasledujúci bratia a sestra: za Hontianske Tesáre – Dvorníky - brat dozorca Ján Kováč, za CZ Hontianske Moravce - sestra dozorkyňa Viera Kortišová, za CZ Lišov - brat dozorca Pavel Slanina, za CZ Dudince -  brat kurátor  Milan Ďurička,  za CZ Horné Rykynčice - brat dozorca Ivan Šimko,  za CZ Terany – brat dozorca Pavel Martinovic. Za obec Terany s príhovorom vystúpila zástupkyňa starostky sestra Mariana Gombalová. Po týchto prejavoch sa prihovoril inštalovaný brat farár, ktorý vo svojom príhovore ďakoval predovšetkým Pánu Bohu, že ho postavil do Jeho služby, rodičom i svojim srdcu blízkym, najmä  trom bratom biskupom, že ho prijali do cirkvi na Slovensku a umožnili mu slúžiť v nej. Poďakoval sa aj domácemu bratovi farárovi zo Srbska Mgr. Jánovi Cickovi za rady a rozhovory, bratovi seniorovi v.v. Mgr. Jánovi Rajtókovi z Lučenca, pri ktorom boku pôsobil ako kaplán. Svojmu principálovi  je vďačný za to, že mu radil v službe tak, ako svojmu synovi, ale aj za to, že ho povzbudzoval, aby sa učil maďarčinu a mohol poslúžiť aspoň modlitbou alebo aj požehnaním  na maďarských službách Božích či na pohrebe vo Fiľakove. Jeho poďakovanie patrí  aj bratovi farárovi v.v. Mgr. Jozefovi Grexovi, ktorý bol spirituálom na fakulte v Bratislave a ako študenta ho usmernil pri písaní prvých kázní . V liturgii poslúžili: sestra farárka Mgr. Martina Krivdová, sestra farárka Mgr. Katarína Zaťková a brat kaplán Mgr. Ján Tóth. Po službách Božích sa pozvaní hostia premiestnili do kultúrneho domu, kde bol pripravený obed. Za túto milú zborovú slávnosť Pánu Bohu ďakujeme, sme šťastní, že sme mohli byť spolu na modlitbách,  a veríme, že nám Otec nebeský bude žehnať aj naďalej.

Mgr. Dušan Hučka zborový farár v CZ ECAV Terany

  

 


 
 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár3228783

20.7.2019
Úvodná stránka