Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kandidačná porada na funkciu člena predsedníctva ZD ECAV – dištriktuálneho biskupa

Kandidačná porada na funkciu člena predsedníctva ZD ECAV – dištriktuálneho biskupaVytlačiť
 

ERB ZD ECAV fotka.jpg

Na biskupskom úrade Západného dištriktu ECAV sa konala dňa 23.4. 2018 kandidačná porada predsedníctiev seniorátov ZD ECAV. Úlohou tejto porady bolo zostaviť kandidátku na funkciu člena predsedníctva ZD ECAV – dištriktuálneho biskupa. Na tejto kandidačnej porade sa zúčastnili všetci šestnásti členovia predsedníctiev seniorátov v dištrikte. Dištriktuálne presbyterstvo zvolilo do predsedníctva kandidačnej porady sestru Zuzanu Žilinčíkovú za ordinovaných a sestru  Janu Tomašovičovú za neordinovaných. Rokovanie otvorila sestra Žilinčíková a na úvod zaznela pieseň Smieť žiť pre Krista. Potom sa za zdarný  priebeh porady pomodlila sestra seniorka Bratislavského seniorátu Sidónia Horňanová. Po úvode vyzvalo predsedníctvo porady jednotlivých členov predsedníctiev seniorátov, aby predkladali svoje návrhy. Postupne boli navrhnutí brat Ján Jančo z Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, brat Ján Čermák, tiež z Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, brat Ján Hroboň z Bratislavského seniorátu, brat Ján Bunčák z Považského seniorátu a brat Michal Zajden zo Zvolenského seniorátu. Predsedníctvo porady konštatovalo, že všetci navrhnutí kandidáti doložili požadované doklady a spĺňajú podmienky kandidovania v zmysle cirkevno-právnych predpisov. Následne sestra Žilinčíková otvorila diskusiu a vyzvala členov kandidačnej porady na vznesenie prípadných dôvodných námietok k jednotlivým kandidátom. Brat zástupca dištriktuálneho dozorcu Slavomír Hanuska, ktorý na porade zastupoval spolu so seniorom Čábym Zvolenský seniorát vyslovil prosbu, aby voči kandidátom neboli vznášané námietky.  Nezaznela teda ani jedna námietka a tak možno konštatovať, že všetci navrhnutí kandidáti sú zaradení na kandidačnú listinu na funkciu biskupa ZD ECAV. Voľby biskupa sa uskutočnia na volebných konventoch v termínoch 27. mája 2018, 3.júna 2018 a 10. júna 2018. Nakoniec kandidačnej porady sa pomodlil a prítomným udelil požehnanie Miroslav Hvožďara, senior Myjavského seniorátu.

Miroslav Dubek, konsenior HOS ECAV na Slovensku

 


 
 

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3205581

27.6.2019
Úvodná stránka