Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kniha Záhoria 2016 - Púť, hľa, dlhá...

Kniha Záhoria 2016 - Púť, hľa, dlhá...Vytlačiť
 

Kniha Púť, hľa, dlhá... s podtitulom dejiny evanjelického  a.v.  cirkevného zboru  v Moravskom  Lieskovom, ktorá prispela aj k podrobnejšiemu zmapovaniu bohatých dejín  obce,  zaznamenala okrem čitateľského záujmu a aj  ďalší úspech.  V 9. ročníku ankety Kniha Záhoria 2016 sa umiestnila na druhom mieste spomedzi 53 knižných titulov.

Do prestížnej čitateľskej ankety Kniha Záhoria sa kniha Púť, hľa, dlhá ... dostala na základe toho, že jej autor evanjelický farár v Moravskom Lieskovom ThDr. Peter Maca spĺňa jedno z kritérií, že v ankete sú zaradené publikácie o Záhorí a od autorov pochádzajúcich zo Záhoria.    

Slávnostné vyhlásenie ankety sa konalo v historickej budove Záhorského múzea v Skalici koncom októbra. Autor Peter Maca, pochádzajúci zo Senice neskrýval príjemné prekvapenie z výsledku o to viac, že nebýva samozrejmosťou, aby kniha z cirkevného prostredia bežne bodovala u dnešnej čitateľskej verejnosti. Jej umiestnenie však potvrdilo,  že pútavé spracovanie dejín evanjelického cirkevného zboru  Moravského Lieskového a Dolného Srnia a jeho prepojením  s občianskym životom ľudí, čitatelia ocenili aj v hlasovaní. K úspešnej prezentácii knihy v inom regióne prispelo aj množstvo fot ografick ých a obrázkových ilustrácií a tabuliek, výborné grafické spracovanie.

Kniha odkazuje na 500. výročie reformácie, ktoré si pripomíname v roku 2017 a podľa autora knihy Petra Macu je to preto, že chcel zachytiť dejinné dianie v duchu reformačného hnutia späť k prameňom, k prameňom viery v domácom prostredí lieskovskej doliny: „Zámerom bolo predložiť čitateľom čo najviac podstatných informácií, dať na pravú mieru viacero nepresností z minulosti. Popri cirkevnej histórii možno nájsť množstvo presahov na súveké politické, hospodárske, sociálne dianie v regióne i celom štáte.&ldqu o; Kniha, ktorá sa na cestu k čitateľom dostala v novembri 2016,  sa stretla s veľkým záujmom  verejnosti, preto neprekvapuje, že Peter Maca už pracuje na doplnení publikácie o najnovšie dejiny evanjelického zboru v Moravskom Lieskovom od roku 1970 až do súčasnosti. Veríme, že o rozšírené  vydanie knihy bude opäť záujem. Osoby ochotné sponzorsky podporiť toto dielo budú uverejnení v tiráži publikácie.

  Text, foto: Mgr. Viera Barošková


 
 


354524

20.1.2019
Úvodná stránka