Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontrola hospodárenia BÚ ZD ECAV za I. polrok 2015

Kontrola hospodárenia BÚ ZD ECAV za I. polrok 2015Vytlačiť
 

  

 V zmysle Cirkevného nariadenia o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek, Cirkevného nariadenia o pokladničnej a účtovnej službe  a ostatných zákonov a nariadení v zmysle cirkevnoprávnych predpisov  ECAV  na Slovensku, vykonal Hospodárky  výbor (HV) Západného dištriktu kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami za I. polrok 2015 na BÚ ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene dňa 11. septembra 2015.
      HV ZD  má aj v roku 2015  sedem členov z rôznych seniorátov.  Základom činnosti tohto orgánu je kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami, ktoré spravuje BÚ ZD ECAV a tvorí ho príspevok zo ŠR SR, a príspevky od CZ, výnosy z nájmu a úroky. HV pracuje na základe svojho plánu činnosti, ktorý vychádza z cirkevnoprávnych predpisov ECAV, uznesení konventu a zasadnutia presbyterstva ZD ECAV na Slovensku, zákona o účtovníctve a ostatných štátnych zákonov zaoberajúcich sa hospodárením cirkví. Schádza sa dvakrát do roka a výsledky kontroly predkladá na zasadnutie presbyterstva a konventu.
   Prítomnosť  členov HV na kontrole hospodárenia  ZD ECAV dokumentuje  prezenčná listina, ktorá je prílohou zápisu o výsledku kontroly. Zasadnutie HV je vždy uznášania schopné. Členovia HV i keď sú z rôznych častí Západného dištriktu venujú tejto práci veľa svojho voľného času cestovaním a účinné využívajú svoje schopnosti a vedomosti  z praxe, ktoré môžu využiť aj v tejto práci za to im patrí úprimná vďaka.  
      Oceňujeme dobrú spoluprácu vedenia BÚ ZD ECAV s kontrolným orgánom čo dokumentuje  vždy prítomnosť br. biskupa Mgr. Milan Krivdu, sestry riaditeľky BÚ Mgr. Zuzany Žilinčíkovej, ekonómky Ing. Anny Pavlíkovej a pokladníčky BÚ ZD ECAV Ing. Anna Martiškovej. Kontrolný orgán má prístup ku všetkým požadovaným materiálom.
       Na svojom zasadnutí dňa 11. septembra 2015 preveril  plnenie uznesenia z DK ZD ECAV na Slovensku v oblasti hospodárenia a financovania, ktorý bol dňa 17.mája 2015 v Trenč. Stankovciach. HV konštatoval, že uznesenie DK  ZD ECAV bolo splnené  18.6.2015 a výsledok hospodárenia bol zúčtovaný v zmysle prijatého uznesenia.
     Prekontrolované boli aj výsledky hospodárenia BÚ ZD ECAV na Slovensku  za  I. polrok 2015, ktoré predstavujú primerané plnenie rozpočtu ZD ECAV na Slovensku v oblasti príjmov i výdavkov a dávajú predpoklad úspešného naplnenia rozpočtu na celý rok 2015.
      Ďakujeme Pánu Bohu za pomoc v našej práci a prosíme, aby  nás neopustil ani v nastávajúcom období a požehnal naše úsilie vykonávať ho na Jeho slávu a rozvoj našej cirkvi.                 
Anna Bočkayová – predsedníčka HV ZD ECAV / 22.9.2015


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár3349568

18.9.2019
Úvodná stránka