Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Konvent Dunajsko-nitrianskeho seniorátu

Konvent Dunajsko-nitrianskeho seniorátuVytlačiť
 

V sobotu, 30. marca 2019 sa v Nesvadoch uskutočnil Seniorátny konvent Dunajsko-nitrianskeho seniorátu za rok 2018. Pracovnej časti predchádzala slávnostná inštalácia sestry seniorky Márie Popičovej. Inštaláciu vykonal brat biskup ZD ECAV Ján Hroboň. Inštalačný príhovor postavil na základe biblických textov zo Ž16,8 a Mt14,22-33.  Spoluliturgovali brat generálny biskup Ivan Eľko a  emeritný senior DNS Ján Jančo.Slávnostnú atmosféru umocnil svojim vystúpením spevokol domáceho cirkevného zboru.

Pracovnú časť viedla sestra seniorátna dozorkyňa Renáta Vinczeová. V Dunajsko - nitrianskom senioráte už niekoľko rokov funguje prax, že predsedníctvo seniorátu spolu so seniorátnym presbyterstvo pripraví zborník zo všetkými správami a doručí ho do všetkých zborov, takže delegáti konventu majú dostatok času preštudovať si v pokoji všetky správy. Ďalším benefitom je zrýchlenie rokovania, pretože jednotliví referenti už svoje správy nečítajú, iba krátko okomentujú, prípadne doplnia.

Tohtoročné rokovanie konventu obsahovalo, okrem pravidelných správ o duchovnom a hospodárskom stave seniorátu, aj voľby na uvoľnené funkcie konseniorov (Zuzana Moncoľová, Martin Riecky), riadneho delegáta na synodu z radov ordinovaných (Ján Jančo), náhradného delegáta na dištriktuálny konvent za neordinovaných (Martin Behúl), predsedu Seniorátnej podporovne za ordinovaných (Martin Riecky) a školskú dekanku (Jana Lauková). Taktiež sme novelizovali seniorátny štatút a prijali nový štatút Seniorátnej podporovne.

Celé rokovanie konventu prebiehalo (vďaka zborníku) dynamicky a v pokojnej a prajnej atmosfére, čo ocenili vo svojich pozdravoch aj obaja prítomní bratia biskupi.

Viac foto: https://www.zdecav.sk/fotogaleria-0/mid/392998/ma0/59019/.html#m_392998

DSC01500.JPG

Štefan Bosák


 
 

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3349548

18.9.2019
Úvodná stránka