Prechod na navigáciu vodorovná

Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

Inštalácia zborovej farárky v Pukanci

Foto1.jpg Foto 2.jpg

Po takmer ročnom pôsobení a úspešnej voľbe za zborovú farárku, bola do úradu v evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Pukanci, v nedeľu 8. apríla 2018, slávnostne uvedená Mgr. Jana Lauková. Slávnostný akt inštalácie vykonala konseniorka Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, Mgr. Mária Popičová z Nesvád, slávnostným kazateľom na službách Božích bol biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda. Atmosféru významného sviatku umocnilo vystúpenie domáceho spevokolu pod taktovkou zborovej kantorky PhDr. Janky Rievajovej a slová vrúcnych prianí z úst zborového dozorcu Ing. Jána Rievaja a oltárnych spolubratov. Mladá farárka, prichádzajúca z Novohradu, kde pôsobila ako dušpastierka v cirkevnom zbore Poltár, predstavuje novú nádej a výraznú posilu do života Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Zanietenej a perspektívnej osobnosti regiónu prajeme dobrý vietor do plachiet loďky cirkevného zboru, ktorého kormidlo práve dostala do rúk.

 

Zorica Horáková, zborová farárka, CZ Bátovce / 13.4.232018

 

,Fot 3.jpg                                             


 


354530

20.1.2019
Úvodná stránka