Prechod na navigáciu vodorovná

Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

Posviacka organa v CZ Horné Zelenice

Organ 1.jpg Organ 2.jpg

4. nedeľu po Veľkej noci – nedeľu Cantate 29.4.2018 sa v CZ Horné Zelenice konali slávnostné bohoslužby s posviackou zreštaurovaného organu. Tento kráľovský hudobný nástroj na podnet sestry farárky Lenky Sedláčkovej a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky ku svojim 165. narodeninám znovu nadobudol pôvodnú kvalitu.

Spoločenstvo oslavujúcich v chráme privítala zborová dozorkyňa Jana Klačová. Posviacku vykonala seniorka BAS Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.. Slovo Božie zvestoval biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda. Zborový spevokol Ratolesť zaspieval piesne z Evanjelického spevníka za organového sprievodu. V rámci bohoslužieb odzneli aj organové skladby "Ach, was soll ich Sünder machen" J.S.Bacha v prednese Ing. Dušana Synaka a "Voluntary in G“ skladateľa John Stanley v prednese Ing. Igora Kiliana. Zborová kurátorka Darina Synaková prečítala báseň Óda na organ autora Vincenta Blažku.

Ďakujeme Pánu Bohu za tento deň ale predovšetkým za to, že je aj týmto dielom vykonaný dobrý  krok na zachovávaní dedičstva predkov a na jeho odovzdávaní k použitiu budúcim generáciám. Nech sa mnohé srdcia oslavou Božieho mena zachvejú aj pri tomto organe.

 

Informovala: Olina Kolar zborová farárka CZ ECAV Horné Zelenice

Foto : Andrej Lackovič


 


354424

20.1.2019
Úvodná stránka