Prechod na navigáciu vodorovná

Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

12. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien v Pezinku

eo.jpg

27.10.2018 sa konalo 12. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien v Pezinku. Po dvanástich rokoch vernej a obetavej služby sestry Daniely Horínkovej, bola uvedená bratom biskupom Jánom Hroboňom do funkcie predsedníčky SEŽ sestra farárka z Modry Evka Oslíková. Do funkcie koordinátorky Spol. ev. žien TUS bola uvedená sestra farárka z Mošoviec Andrea Cabadová. Slávnostne stretnutie spestril spevom zborový spevokol z CZ Pezinok. 
Ďakujeme Danielke Horínkovej za doterajšiu obetavú a požehnanú službu a pre novú predsedníčku vyprosujeme Božie milostivé vedenie a požehnanie. Ďakujeme aj cirkevnému zboru v Pezinku, za štedrú pohostinnosť a láskavé prijatie.

Fotogaléria

 


 


344047

13.12.2018
Úvodná stránka