Prechod na navigáciu vodorovná

Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

Zasadnutie výboru misie v Dziengelove

IMG-3974 (640x480).jpg

Výbor misie – ako synodálny výbor podľa plánu svojej práce navštívil 23.11. 2018 Misijné stredisko Evanjelickej a. v. cirkvi v Poľsku. Súčasťou výboru misie bol biskup ZD Ján Hroboň a Ivan Eľko zvolený generálny biskup.

Predseda VM Ján Jančo pripravil návštevu Misijného strediska, aby sme získali podnety a skúsenosti pre misijnú prácu v našej cirkvi.  Prijal nás riaditeľ misijného centra Pavol Gumpert a jeho zástupca Marek Cieslar, ktorí nás so službou centra zoznámili.

Misijné stredisko v Dziengelove pracuje pre celú cirkev oficiálne začalo svoju činnosť v roku 1998. Spracováva a vydáva misijné materiály pre prácu s deťmi, s konfirmandami, dorastom, mládežou a tiež pre ženy a rodiny. Podľa požiadaviek zborov organizačne a tiež priamo v zbore pripravuje aj tábory a sústredenia. K spolupráci prizýva tak farárov, ako aj odborne pripravených ( v Biblickej škole) spolupracovníkov. Ak treba pozývať zo sekulárnej sféry odborníkov, tak to tiež zabezpečuje Misijné stredisko. Počas roku pripravuje školenia a kurzy pre vedúcich jednotlivých odborov práce od detí až po Biblické vzdelávanie. Do zahraničia pripravujú Vianočné balíčky, ako cirkev, ročne 5 tisíc a doteraz viac, ako 35 tisíc.

Misijné stredisko pripravuje a vydáva tlačené misijné materiály a tiež pomôcky pre vyučovanie náboženskej výchovy. Tiež zabezpečuje technicky prípravu programov pre rozhlas a televíziu.

K dobre vypracovaným materiálom, či programom je možné sa vrátiť aj s odstupom času, k čomu slúži vedený archív v písomných a tiež digitálnych materiáloch.

Dziengelov členovia našej cirkvi poznajú, ako miesto konania Evanjelizačného týždňa, ktorý pripravuje toto misijné stredisko. Týždeň trvá od pondelka a končí v nedeľu. Každý deň je dopoludnia Biblické vzdelávanie. Odpoludnia sú semináre a od 16 hod je Evanjelizačná časť programu. Večer je koncert kresťanskej hudby. Každý deň je účasť 3,5 tisíc až 4,5 tisíc účastníkov. Deti a mládež majú svoj program. Pri týchto a podobných akciách pomáhajú dobrovoľníci zo zborov.

V Dziengelove je Diakonocké dielo, kde sa starajú o starších a najnovšie po reštitúcii vrátenej budovy tiež o postihnutých klientov.

Veríme, že aj tieto získané skúsenosti budeme môcť uplatniť v našej cirkvi na rozvoj misijnej práce a zvesti evanjelia slovom i praktickou  službou.

Ján Jančo - predseda výboru misie
IMG-3963 (640x480).jpg  IMG-3964 (640x480).jpg  IMG-3965 (640x480).jpg  IMG-3967 (640x480).jpg  IMG-3971 (480x640).jpg  IMG-3974 (640x480).jpg

 


 


344049

13.12.2018
Úvodná stránka