Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

Pohrebná rozlúčka so sestrou Oľgou Slančíkovou

S vďakou Pánu Bohu za požehnaný život, so zármutkom, ale aj s vierou vo vzkriesenie oznamujeme, že Pán života a smrti povolal dňa 6. septembra 2017 z tejto časnosti našu drahú a milovanú mamu, starú mamu a príbuznú, sestru Oľgu Slančíkovú, rod. Rubaninskú vo veku 77 rokov. Naša drahá zosnulá dlhé roky až do odchodu na dôchodok pracovala na Biskupskom úrade Západného dištriktu ECAV na Slovensku vo Zvolene. Rozlúčka s ňou sa bude konať v piatok 8. 9. 2017 o 14. 00 hod. v evanjelickom a. v. kostole na Sliači.
„Mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk.“ F 1,21

Smútiaca rodina

media@ecav.sk | 7.9.2017


 

 


295646

20.6.2018
Úvodná stránka