Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

Futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV na Slovensku 2017

V prvý septembrový deň – v   sobotu 1.9.2017 sa v CZ ECAV  Krupina konal v poradí už 10.ročník Futbalového turnaja o pohár biskupa ZD ECAV na Slovensku. Minuloročné prvenstvo obhájili opäť  futbalisti z CZ ECAV Poniky zo Zvolenského seniorátu.
Stretnutie sa začalo úvodnou pobožnosťou v chráme Božom. Prítomných privítal domáci brat farár- konsenior  Miroslav Dubek a oboznámil ich s programom pobožnosti. Po zaspievaní piesne, modlitbe brata biskupa ZD Milana Krivdu a po spoločnom vyznaní viery sa prítomným prihovoril domáci brat farár na základe biblického textu z 1Tim2,1 -2.Po apoštolskom požehnaní, ktoré udelil brat biskup ZD, sestra tajomníčka vnútornej misie ZD ECAV Martina Krivdová oboznámila s programom turnaja. Brat biskup ZD Milan Krivda a brat Adam Slanina  vylosovali rozdelenie mužstiev do dvoch skupín.
Turnaj sa odohrával na futbalovom štadióne v Krupine. Zúčastnili sa na ňom futbalové družstvá:  z CZ ECAV Brezová pod Bradlom, CZ ECAV Ladzany, CZ ECAV Ľubietová, CZ ECAV  Poniky, CZ ECAV  Stredné Plachtince  a CZ ECAV Terany. Všetci hráči sa snažili hrať s nasadením a disciplinovane. Po odohraní vzájomných zápasov v skupinách postúpili prví a druhí zo skupiny do semifinále. Víťazí semifinálových zápasov hrali finále o prvenstvo a porazení o 3. miesto.
Víťazný pohár a zlaté medaily si z rúk brata biskupa ZD Milana Krivdu prevzali futbalisti z CZ ECAV Poniky, ktorí obhájili minuloročné prvenstvo. Striebro rovnako ako minulý rok získali futbalisti z CZ ECAV Stredné Plachtince a bronz vybojovali futbalisti z CZ ECAV Terany.  Cenu Fair Play ako najdisciplinovanejšie mužstvo turnaja  si odniesli futbalisti z CZ ECAV  Ladzany. Najlepším strelcom futbalového turnaja sa stal Adam Kapusta z CZ ECAV Poniky.  Potom sa brat biskup ZD Milan Krivda  poďakoval domácemu cirkevnému zboru za pohostinnosť a za pomoc pri zabezpečovaní tohto turnaja. Nakoniec ukončil brat biskup  ZD svoje slová   modlitbou a Áronovským požehnaním.

Jaroslav Ďuriš, zborový farár Stredné Plachtince 8.9.2017

 


 

 


295669

20.6.2018
Úvodná stránka