Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

Vitajte na stránke Západného dištriku


 

AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD ZD ECAV 37. KIRCHENTAG

kirchentag

Západný dištrikt ECAV organizuje

autobusový zájazd na 37. nemecký evanjelický Kirchentag, ktorý sa koná v dňoch
19. - 23. júna 2019 v Dortmunde. Ide o veľké podujatie medzinárodného rozsahu, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 100 000 návštevníkov nielen z Nemecka, ale aj z rôznych častí celého sveta. Tohtoročný Kirchentag, ktorého heslom sú slová z 2Kr 18, 19 „Čo je to za predmet nádeje, v ktorý dúfaš?“ ponúka počas piatich dní viac ako 2500 podujatí rôzneho charakteru – biblické hodiny, služby Božie, panelové diskusie, workshopy, koncerty, divadelné predstavenia a iné kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie. Prihlásiť sa môžu všetci členovia cirkevných zborov ECAV v Západnom dištrikte. Účastníci mladší ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba s doprovodom dospelých, ktorí za nich zodpovedajú.

Ubytovanie je možné:

1. v spoločných priestoroch – v školách – v triedach alebo telocvičniach na dlážke (spací vak, karimatku a príbor na raňajky si treba priniesť so sebou) alebo

2. na priváte – je určené najmä pre starších ľudí alebo ľudí s postihnutím. Ide o ubytovanie v domácnostiach, ktoré sú ochotné prijať hostí.

Presné informácie o ubytovaní (podmienky, adresa a kontaktná osoba) budú oznámené v júni.

Miesto a čas odchodu:

18.6. 2019 - predbežne 23:00 hod. - Zvolen, parkovisko pred hotelom Poľana

Miesto a čas príchodu:

24. 6. 2019 - cca 5:00 hod. - Zvolen, parkovisko hotel Poľana

Prihlásení účastníci budú včas informovaní o presných časoch a termínoch odchodu.

Účastnícky poplatok 70 € zahŕňa vstupenku na Kirchentag, ubytovanie na 4 noci s raňajkami, voľný lístok na mestskú dopravu, prehľad programov, mapu mesta, spevník a dopravu autobusom.

Obedy a večere v cene nie sú zahrnuté a sú hradené účastníkmi.

Každý účastník musí mať pri sebe platný cestovný doklad (občiansky preukaz alebo pas) a Európsky zdravotný preukaz. Cestovné poistenie si hradí každý účastník individuálne.

Poradie prihlásených účastníkov sa bude určovať podľa dňa zaregistrovanej prihlášky a zaplateného účastníckeho poplatku na BÚ ZD ECAV.

Účastnícky poplatok 70€ na osobu je potrebné uhradiť na BÚ ZD ECAV: 
č. účtu 9700051002/5600    IBAN SK0656000000009700051002  VS  379002.
Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko.
Vyplnenú prihlášku a doklad o zaplatení pošlite najneskôr do 8.3.2019 na adresu: BÚ ZD ECAV, Námestie SNP 5, 960 66 Zvolen.
Prihlásiť sa môžete aj vyplnením online dotazníka na webovej stránke www.zdecav.sk . Pre bližšie informácie môžete kontaktovať Mgr. Andreu Valentovú, predsedníčku VM ZD ECAV na e- mailovej adrese: valentova.andrea@gmail.com, alebo telefónnom čísle: 0911 100 555.

Viac informácií týkajúcich sa Kirchentagu nájdete aj na webovej stránke www.kirchentag.de .

kirchentag


 

Zaregistrovať sa môžete najneskôr do 15.10.2019

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3381765

21.9.2019
Úvodná stránka