Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

Vitajte na stránke Západného dištriku


 

Príhovor brata biskupa na Celonárodnej spomienkovej slávnosťI 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika - pri jeho Mohyle na Bradle

Vážený pán prezident SR, vážený pán predseda Národnej rady SR, vážený pán predseda vlády SR, vážení členovia vlády, predstavitelia štátnej správy, samosprávy a cirkví, vážení spoluobčania, bratia a sestry.

 

Na osobnosti generála M. R. Štefánika, syna evanjelického farára,  by som chcel vyzdvihnúť poctivosť.

Bol človekom poctivým voči sebe.

Žil víziou a veľkými ideálmi, najmä čo sa týka budúcnosti Slovenského národa, žil pre veľké príležitosti, ale zároveň vedel tieto ideály napĺňať poctivo krok za krokom a chopiť sa príležitostí so železnou vôľou a sebadisciplínou aj za cenu veľkej osobnej obete.

My dnes milujeme veľké vízie a príležitosti, ale chýba nám práve tá poctivosť, s ktorou by sme za nimi išli a dokázali ich prakticky realizovať.

Štefánik povedal: Poctivosť nie je len slovo, ale je logický dôsledok života. Teda je to o spôsobe života – mať nielen veľké ideály, ale aj poctivosť voči sebe – odvahu a vôľu  naplniť ich v konkrétnom čine aj za cenu osobnej obete.

Jeho osobné životné krédo – Veriť, milovať, pracovať, nezostalo len pri slovách, dokázal ho naplniť konkrétnymi činmi.

Ten druhý rozmer Štefánikovej poctivosti sa prejavil voči druhým. Poctivým výskumom si zabezpečil medzinárodné uznanie a prestíž, poctivou politikou vedel strhnúť druhých pre spravodlivú vec, poctivým nasadením pre Slovensko a spoločný štát Čechov a Slovákov sa oň vo významnej miere zaslúžil.

Povedal: Nepoctivý človek nemôže vykonať veľký čin.

A my na jeho veľký čin pre Slovensko a Československo s vďakou a úctou spomíname.

Božie slovo v Mt 5, 16 hovorí: Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Štefánik bol v tomto zmysle svetlom, ktoré je v konečnom dôsledku vedie k oslave Boha.

Na záver len toľko:

Poctivý človek neklame, nekradne a dá sa na neho spoľahnúť. O víziách a možnostiach nielen hovorí, ale dokáže ich uskutočňovať, aj za cenu osobnej obete.

Prajem nášmu národu čo najviac takýchto synov a dcér.

Vďaka Bohu za Milana Rastislava Štefánika.

2019_0504_Bradlo_02.JPG

3e05.jpg

 

 


 

Zaregistrovať sa môžete najneskôr do 15.10.2019

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3381770

21.9.2019
Úvodná stránka