Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

Vitajte na stránke Západného dištriku


 

Pripomenuli sme si 200 rokov od narodenia Augusta Horislava Škultétyho – evanjelického farára

 

Druhú augustovú nedeľu nám Boh daroval aby sme si pripomenuli 200 rokov od narodenia Augusta Horislava Škultétyho –  evanjelického farára, 20190811_121346.jpgktorý sa narodil vo Veľkom Krtíši a tu v chráme Božom bol aj pokrstený. Na tento spomienkový deň prijal  pozvanie dôstojný brat biskup  Západného dištriktu našej evanjelickej cirkvi Ján Hroboň. Na slávnostných službách Božích poslúžil kázňou Božieho Slova a za  jeho základ si vybral Božie slovo  Apoštola Pavla Korintským  15. Kap.,  58. Verš:“  A tak bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánu“.  Augusta Horislava Škultétyho prirovnal k svetlu, ktoré žiarilo  poznaním, múdrosťou, láskavosťou a zohrievalo pri srdci. Pracoval na Božom diele a neúnavne horlil za slovenský národ. Žil život ťažký, ale plodný a naplnený vierou. Viera vo vzkrieseného Pána Ježiša Krista ho  posúvala v práci na Božom diele uvedomujúc si, že žiadna námaha nie je márna  a všetko je zapísané vo večnosti. August Horislav Škultéty bol bojovníkom za veci Božie a národné, keby sa tak nestalo netúžili by sme dnes po najlepšom vzdelaní pre naše deti, keby jeho práca bola márna.

Liturgiou počas slávnostných Služieb Božích poslúžili: Mgr. Ján Ruman, senior novohradského seniorátu a zborový farár CZ Veľký Krtíš a Mgr. Michal Meliško, námestný farár CZ Veľký Krtíš.  Brat biskup vyzdvihol  prácu zborového farára Mgr. Jána  Rumana v cirkevnom zbore  a rovnako aj jeho prácu seniora novohradského seniorátu. Zmiešaný spevácky zbor Nádej  pri ECAV Veľký Krtíš služby Božie obohatil duchovnými piesňami.

Po skončení slávnostných služieb Božích pokračovali spomienkové oslavy programom pred zborovým domom, kde je umiestnená pamätná tabuľa venovaná A. H. Škultétymu, kde sme položili veniec na znak vďaky a úcty nášho rodáka. Zazneli aj básne písané perom Augusta Horislava Škultétyho a zneli národné piesne v podaní speváckeho zboru Nádej.

Spomienkový deň na nášho rodáka A. H. Škultétyho pokračoval v chráme Božom, kde sme si na úvod vypočuli báseň Pocta Augustu Horislavovi Škultétymu a príhovor Mgr. Márii Hroncovej predsedníčky Spoločnosti A.  H. Škultétyho o živote nášho rodáka. Slávnostný deň pozdravil aj Prvý podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Mgr. art. Roman Malatinec,  viceprimátor mesta Veľký Krtíš MUDr. Mirko Trojčák a Prvý podpredseda Matice slovenskej Mgr. Marek Hanuska. Posolstvo života a diela A. H. Škultétyho bolo predstavené videoprojekciou.

Za slnečného nedeľného dňa sme si spoločne pochutnali na dobrom guľáši, výborných koláčikoch a spájali návrhy a myšlienky ako sa spojiť a podporiť obnovu rodného domu A. H. Škultétyho. Toto dedičstvo zveľadiť, múdro s ním naložiť a uchovať ho pre ďalšie generácie je našou povinnosťou.

Ján Ruman, senior NOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zaregistrovať sa môžete najneskôr do 15.10.2019

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3372755

20.9.2019
Úvodná stránka