Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

Vitajte na stránke Západného dištriku


 

Slávnostné služby Božie v Zelenom.

69319961_496498160911984_8218519439583215616_n.jpgĎakujte Hospodinovi, lebo je dobrý...

 

Slová žalmistu nám pripomínajú, že z Božej ruky prijímame mnoho dobrých darov. Je však potrebné si to uvedomovať a štedrému Darcovi máme byť aj vďační.

A to sa dialo aj v 9. nedeľu po Svätej Trojici aj v našom cirkevnom zbore, v Poltári, kedy sme mohli vo filiálke Zelené s vďakou predstúpiť pred Božiu tvár nielen pri pamiatke posvätenia chrámu. Na slávnostných službách Božích vo filiálke Zelené sme ďakovali za nevyhnutné dielo, ktoré sme na tamojšom chráme Božom vykonali – reštaurovanie chrámových (vchodových) dverí a výmenu strechy. Zvesťou slova Božieho nám poslúžil dôstojný brat dištriktuálny biskup, Mgr. Ján Hroboň, a na základe biblického textu Mk 2, 1-12 nás povzbudil k viere, ktorá sa nevzdáva napriek rôznym prekážkam a beznádeji, k viere, ktorá privádza iných k Ježišovi, k viere, ktorá vidí za horizonty našich ľudských možností a vyzval nás tiež k tomu, aby sme si navzájom odpúšťali. Slávnostných služieb Božích sa zúčastnil aj senior Novohradského seniorátu, Mgr. Ján Ruman, administrátor CZ Poltár, Mgr. Ondrej Šoltés, vystúpil zborový spevokol pod vedením Mgr. Branislava Balcu a sestra dozorkyňa, MUDr. Viera Račková, sa poďakovala bratovi Mgr. Marekovi Szabóovi za dlhoročnú službu presbytera ako aj kurátora filiálky Zelené.

Nech Boží dom vo filiálke Zelené je miestom, kam sa aj ďalšie generácie budú utiekať s vďakou i prosbou o Božie požehnanie.

 

Mgr. Vladimíra Balcová, námestná farárka CZ Poltár (MD)


 

Zaregistrovať sa môžete najneskôr do 15.10.2019

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3372759

20.9.2019
Úvodná stránka