Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

Vitajte na stránke Západného dištriku


 
 • Ubytovanie v Janoškovom dome

  jan-dom-03.jpg

  Máte možnosť využiť ponuku ubytovania v Janoškovom dome pri Liptovskom Hrádku...

  Počet videní: 0viac info
 • Tohtoročný Branč

  66190292_2381036288892597_1965598246940180480_n.jpg

  Aj tohto roku, dňa 5. júla 2019 sa stovky evanjelikov vybrali na zrúcaninu hradu Branč, kde sa konali Spomienkové služby Božie...

  Počet videní: 0viac info
 • Kurz kantorov a dirigentov našej ECAV

  k 13.jpg

  Naša cirkev, konkrétne výbor cirkevnej hudby už dlhé roky pripravuje kurzy pre kantorov a dirigentov...

  Počet videní: 6viac info
 • Falošný Evanjelický posol

  Posol.png

  V týchto dňoch sme s bolesťou v srdci zaznamenali poľutovaniahodnú vec: Niektorí jednotlivci nekalým spôsobom zneužili značku Evanjelického posla spod Tatier...

  Počet videní: 14viac info
 • Spomíname na Kirchentag

  Záverečné služby Božie Kirchentag.jpg

  Tento rok cirkevné dni  Evanjelickej cirkvi v Nemecku  hostilo moderné priemyselné mesto  Dortmund  vo Vestfálskom Porúrí.  121 000 účastníkov a 10 000 dobrovoľníkov zažilo v meste bohatom na zeleň...

  Počet videní: 10viac info
 • Dištriktuálny deň ZDECAV na Slovensku

  distriktualnyden1000.jpg

  Tento rok v júni sme mali Dištruktuálny deň v Banskej Bystrici...

  Počet videní: 103viac info
 • Pozvanie na Festival chrámovej piesne

  Milan Rastislav Štefánik - zdroj sk.wikipedia.org

  Západný dištrikt ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovenska pozývajú spevácke zbory zo Západného dištriktu na 3. ročník Festivalu chrámovej piesne. Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia smrti M.R. Štefánika, dňa 12. októbra 2019 v evanjelickom kostole v Trnave.         Spevácke zbory sa môžu prihlásiť do súťažnej (jedna povinná a dve dobrovoľné skladby), alebo nesúťažnej (jedna povinná a jedna dobrovoľná skladba) časti v nasledujúcich kategóriách: miešané zbory, mužské zbory, ženské zbory a mládežnícke zbory. Každému zo zúčastnených speváckych zborov bude udelená plaketa a hodnotenie poroty. V súťažnej časti aj označenie pásma, ktorom sa spevácky zbor v danej kategórii umiestnil.        Podmienky účasti, povinné skladby, organizačné pokyny a prihlášku nájdete na farských úradoch, na webových stránkach www.ecav.sk  a v prílohe tohoto oznamu. Prihlásiť sa môžete tiež online vyplnením dotazníka. Informovať sa môžete tiež na tajomnik@zdecav.sk.           Veríme, že spolu prežijeme duchovnou piesňou naplnený a požehnaný deň.                                                                                                           Mária Hroboňová, tajomník biskupa ZD ECAV

  Počet videní: 145viac info
 • Pozvánka na „Kurz cirkevných hudobníkov“

  hudba-hudobne-noty-vektor-1031642.jpg

  Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva kantorov a dirigentov na štvordňový „ Kurz cirkevných hudobníkov“. Témy prednášok a praktických cvičení pre kantorov: Liturgická hra na organe, pre dirigentov: Dirigentská technika pre začiatočníkov a pokročilých, dirigovanie jednoduchých a zložitejších sakrálnych skladieb,  základy frázovania a interpretácie vo vokálnych skladbách.     Vyučujúcimi lektormi budú: Hra na organe: Ing. Stanislav Tichý, DiS.art,  MgA. Janko Siroma, Ph.D. Dirigovanie: doc. Mgr. art. Elena Šarayová, hlasová technika: Mgr. Jana Pastorková, ArtD.  Kurz sa uskutoční v dňoch 10. - 13. júla 2019 na EBF UK, Bartókova 8, Bratislava.

  Počet videní: 135viac info
 • Inštalácia sestry farárky v Žemberovciach

  20190511_122328.jpg

  V sobotu 11. 5. 2019 sa v cirkevnom zbore Žemberovce konala milá slávnosť inštalácie sestry farárky Mgr. Svetlany Dočkalovej. Inštaláciu vykonala sestra seniorka Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Mária Popičová, kázňou poslúžil brat biskup Západného dištriktu Ján Hroboň. Sestru farárku prišiel pozdraviť spevokol z Vranova nad Topľou, z jej rodného zboru. Celá slávnostná atmosféra bola umocnená srdečnými pozdravmi pozvaných hostí - sestry farárky Kataríny Hudákovej, sestry farárky Kristíny Vargovčákovej, brata farára Slavomíra Gallu aj ďalších prítomných hostí. Foto v galérii: https://www.zdecav.sk/fotogaleria-0/mid/392998/ma0/59745/.html#m_392998 Kázeň zo služieb Božích: https://www.zdecav.sk/kazne-a-prihovory.html  

  Počet videní: 137viac info
 • Príhovor brata biskupa na Celonárodnej spomienkovej slávnosťI 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika - pri jeho Mohyle na Bradle

  2019_0504_Bradlo_02.JPG

  Vážený pán prezident SR, vážený pán predseda Národnej rady SR, vážený pán predseda vlády SR, vážení členovia vlády, predstavitelia štátnej správy, samosprávy a cirkví, vážení spoluobčania, bratia a sestry.   Na osobnosti generála M. R. Štefánika, syna evanjelického farára,  by som chcel vyzdvihnúť poctivosť. Bol človekom poctivým voči sebe. Žil víziou a veľkými ideálmi, najmä čo sa týka budúcnosti Slovenského národa, žil pre veľké príležitosti, ale zároveň vedel tieto ideály napĺňať poctivo krok za krokom a chopiť sa príležitostí so železnou vôľou a sebadisciplínou aj za cenu veľkej osobnej obete. My dnes milujeme veľké vízie a príležitosti, ale chýba nám práve tá poctivosť, s ktorou by sme za nimi išli a dokázali ich prakticky realizovať. Štefánik povedal: Poctivosť nie je len slovo, ale je logický dôsledok života. Teda je to o spôsobe života – mať nielen veľké ideály, ale aj poctivosť voči sebe – odvahu a vôľu  naplniť ich v konkrétnom čine aj za cenu osobnej obete. Jeho osobné životné krédo – Veriť, milovať, pracovať, nezostalo len pri slovách, dokázal ho naplniť konkrétnymi činmi. Ten druhý rozmer Štefánikovej poctivosti sa prejavil voči druhým. Poctivým výskumom si zabezpečil medzinárodné uznanie a prestíž, poctivou politikou vedel strhnúť druhých pre spravodlivú vec, poctivým nasadením pre Slovensko a spoločný štát Čechov a Slovákov sa oň vo významnej miere zaslúžil. Povedal: Nepoctivý človek nemôže vykonať veľký čin. A my na jeho veľký čin pre Slovensko a Československo s vďakou a úctou spomíname. Božie slovo v Mt 5, 16 hovorí: Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Štefánik bol v tomto zmysle svetlom, ktoré je v konečnom dôsledku vedie k oslave Boha. Na záver len toľko: Poctivý človek neklame, nekradne a dá sa na neho spoľahnúť. O víziách a možnostiach nielen hovorí, ale dokáže ich uskutočňovať, aj za cenu osobnej obete. Prajem nášmu národu čo najviac takýchto synov a dcér. Vďaka Bohu za Milana Rastislava Štefánika.    

  Počet videní: 160viac info
 • Služby Božie v cirkevnom zbore Trnava

  IMG_5379.JPG

  Na Smrtnú nedeľu, 7.4.2019 navštívil brat biskup Ján Hroboň cirkevný zbor v Trnave. Poslúžil tam zvesťou Božieho slova. V cirkevnom zbore slúži brat farár Kristián Kostecký. Služby Božie boli spojené aj s prisluhovaním Večere Pánovej. Po skončení služieb Božích bolo spoločné posedenie pri občerstvení. Brat dozorca Jozef Grexa nám predstavil cirkevný zbor, debatovali sme o aktuálnej situácii v cirkvi a hovorili aj o plánoch cirkevného zboru ohľadom obsadenia uvoľneného farárskeho miesta. Domáci túžia po oživení zborového života, po využití potenciálu, ktorý má zbor aj mesto.  Tento cirkevný zbor má zastúpenie všetkých generácií od detí cez mládež, spevokol, diakoniu aj starších zboru a rad aktívnych pracovníkov, ktorým veľmi záleží na tom, aby zbor napredoval. Po obede sme v Seredi videli stavbu nového kostola, nepotrvá dlho a tento kostol bude dokončený. Je to moderná, účelná a elegantná stavba s kapacitou 80 miest. Veríme, že Pán Boh bude žehnať aj toto miesto, na ktoré sa miestni cirkevníci veľmi tešia. Kliknutím na odkaz si môžete vypočuť kázeň  https://www.zdecav.sk/kazne-a-prihovory.html fotky z fotogalérie https://www.zdecav.sk/fotogaleria-0/mid/392998/ma0/59080/.html#m_392998  

  Počet videní: 218viac info
 • Konvent Dunajsko-nitrianskeho seniorátu

  DSC01500.JPG

  V sobotu, 30. marca 2019 sa v Nesvadoch uskutočnil Seniorátny konvent Dunajsko-nitrianskeho seniorátu za rok 2018. Pracovnej časti predchádzala slávnostná inštalácia sestry seniorky Márie Popičovej. Inštaláciu vykonal brat biskup ZD ECAV Ján Hroboň. Inštalačný príhovor postavil na základe biblických textov zo Ž16,8 a Mt14,22-33.  Spoluliturgovali brat generálny biskup Ivan Eľko a  emeritný senior DNS Ján Jančo.Slávnostnú atmosféru umocnil svojim vystúpením spevokol domáceho cirkevného zboru. Pracovnú časť viedla sestra seniorátna dozorkyňa Renáta Vinczeová. V Dunajsko - nitrianskom senioráte už niekoľko rokov funguje prax, že predsedníctvo seniorátu spolu so seniorátnym presbyterstvo pripraví zborník zo všetkými správami a doručí ho do všetkých zborov, takže delegáti konventu majú dostatok času preštudovať si v pokoji všetky správy. Ďalším benefitom je zrýchlenie rokovania, pretože jednotliví referenti už svoje správy nečítajú, iba krátko okomentujú, prípadne doplnia. Tohtoročné rokovanie konventu obsahovalo, okrem pravidelných správ o duchovnom a hospodárskom stave seniorátu, aj voľby na uvoľnené funkcie konseniorov (Zuzana Moncoľová, Martin Riecky), riadneho delegáta na synodu z radov ordinovaných (Ján Jančo), náhradného delegáta na dištriktuálny konvent za neordinovaných (Martin Behúl), predsedu Seniorátnej podporovne za ordinovaných (Martin Riecky) a školskú dekanku (Jana Lauková). Taktiež sme novelizovali seniorátny štatút a prijali nový štatút Seniorátnej podporovne. Celé rokovanie konventu prebiehalo (vďaka zborníku) dynamicky a v pokojnej a prajnej atmosfére, čo ocenili vo svojich pozdravoch aj obaja prítomní bratia biskupi. Viac foto: https://www.zdecav.sk/fotogaleria-0/mid/392998/ma0/59019/.html#m_392998 Štefan Bosák

  Počet videní: 219viac info
 • Návšteva na Biskupskom úrade

  IMG_5321.JPG

  V utorok 18.3.2019 v podvečerných hodinách náš Biskupský úrad vo Zvolene poctili návštevou bratia a sestry z miestneho cirkevného zboru a okolia. Pozvala ich vedúca nášho úradu sestra Zuzana Žilinčíková, aby sme im týmto spôsobom poďakovali za ich veľkú pomoc pri slávnosti inštalácie. Brat biskup ich pozdravil Božím slovom z Mt 14, 28-33 (príbeh o Petrovi na rozbúrenom mori) v ktorom spomenul, že slávnosť inštalácia bola síce sprevádzaná búrivými udalosťami, ale práve vtedy sme najzreteľnejšie pocítili Božiu podanú, zachraňujúcu ruku. Prítomní hostia porozprávali o sebe a svojej práci v cirkevných zboroch. Bolo to veľmi milé, spontánne a srdečné stretnutie, ktoré bolo pre nás prísľubom, že spolupráca s domácim cirkevným zborom a aj okolitými sa bude aktívne rozvíjať. Sme vďační za nových bratov a sestry, ktorých sme mohli spoznať. Viac foto: https://www.zdecav.sk/fotogaleria-0/mid/392998/ma0/58745/.html#m_392998

  Počet videní: 248viac info
 • Pracovné stretnutie predsedníctva ECAV

  IMG_5288.JPG

  V pondelok 11.3.2019 o 15,00h sa u nás vo Zvolene konalo pracovné stretnutie Predsedníctva ECAV na Slovenku, predsedníctiev dištriktov ECAV s predsedníctvami seniorátov ECAV. Pracovné stretnutie sa venovalo viacerým aktuálnym, ale aj koncepčným otázkam. Cieľom stretnutia bolo zhodnúť sa na prioritách a na postupe riešenia úloh v našej cirkvi.

  Počet videní: 263viac info
 • Stanovisko k prezidentským voľbám 2019

  stiahnuť.png

  V súvislosti s voľbami Prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 16.3. a 30.3.2019, vyzývame občanov a členov našej cirkvi, aby sa zúčastnili volieb a využili tak svoje volebné právo. Je to prirodzená súčasť občianskej spoluzodpovednosti a angažovanosti. Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) a ani Zbor biskupov ECAV aktívne nevyhľadáva individuálne rozhovory a stretnutia s kandidátmi na prezidenta. Neodmietame stretnutia s neextrémistickými kandidátmi. ECAV nepreferuje žiadneho konkrétneho kandidáta na funkciu Prezidenta Slovenskej republiky. Snažme sa o to, aby sa na čelo krajiny postavili ľudia, ktorí budú obhajovať transparentnosť správy vecí verejných, podporovať občiansku spoločnosť, slušné formy komunikácie a budú morálnymi vzormi. Ctíme si kandidátov, ktorí rešpektovali a rešpektujú občianske práva a náboženskú slobodu. Spoliehame sa na občiansku zodpovednosť členov našej cirkvi a rešpektujeme ich slobodné rozhodnutie.   Predsedníctvo ECAV Predsedníctvo Východného dištriktu ECAV Predsedníctvo Západného dištriktu ECAV

  Počet videní: 269viac info
 • Svetový deň modlitieb v CZ ECAV Kremnica

  CZ Kremnica

  CZ ECAV na Slovensku Kremnica pripravil a aj zrealizoval  v Evanjelickom kostole v Kremnici 1.3. 2019 ekumenickú bohoslužbu v rámci Svetového dňa modlitieb, ktorú pripravili ženy zo Slovinska. CZ ECAV na Slovensku v Kremnici sa už dvadsiatykrát zapojil do Svetového dňa modlitieb. Pre  členov Evanjelickej cirkvi a. v.  a  Rímsko - katolíckej  cirkvi v Kremnici sa ekumenická bohoslužba v rámci Svetového dňa modlitieb stala neodmysliteľnou aktivitou. Každý rok v Kremnici tak vyjadrujeme v modlitbách podporu ženám, ktoré bohoslužbu pripravili. Tak tomu bolo aj 1.3. 2019, keď ľudia prichádzali do chrámu, aby si vypočuli bohoslužbu na  tému: „Poďte, všetko je pripravené“, ktorú pripravili ženy zo Slovinska. Za zvuku ľudovej hudby zo Slovinska najskôr vchádzali deti a za nimi ženy, kladúc dary na oltár. S touto zaujímavou krajinou nás v úvode oboznámili deti počas krátkej detskej bohoslužby slovne a tiež videoprezentáciou. Predstavili nám krajinu, prírodu, rodinné spoločenstvá, priblížili nám význam farieb a symboly na zástave Slovinska.  Modlili  sa za všetky deti v krajine a na planéte, za rodiny a rodinné spoločenstvá, za celé Slovinsko. Po predstavení krajiny Slovinsko pokračovali v bohoslužbe SDM sestry z CZ ECAV Kremnica a RKC v Kremnici. Všetkých prítomných pozvali k modlitbám a spoločne sa s nimi modlili podľa scenára pripravenej bohoslužby. V úlohách jednotlivých žien zo Slovinska hovorili o osudoch žien od čias bývalej Juhoslávie až po dnešok, o vzdelávaní, starostlivosti o deti, mládež, starých ľudí,  o spolunažívaní v rodinných spoločenstvách a v etnických menšinách. Zaujímavé boli slová rozprávačky, ktorá v krátkosti predstavila udalosti, dianie z celého príbehu bohoslužby.  Program bohoslužieb SDM 2019 obohatil mnohými piesňami spevokol z CZ ECAV Dudince. Kazateľkou bola sestra farárka Eva Oslíková z CZ ECAV na Slovensku v Modre. V kázni vychádzala z textu Evanjelia podľa Lukáša a prihovárala sa slovami:  „Boh oddávna pozýval na Jeho slávnosť; ako bolo miesto pripravené pre každého vtedy, tak je tomu i teraz, tak len poďte, všetko je pripravené“.  Záverečné modlitby a požehnania vykonali prítomní kňazi za Evanjelickú cirkev a. v. farár z CZ ECAV Dudince Michal Tekely a domáci brat farár Jozef Pacek, za Rímsko - katolícku cirkev v Kremnici kaplán Jozef Mikula. V rámci bohoslužby vykonaná zbierka pre organizáciu Ključ v Slovinsku pomôže centru pre ženy, ktoré boli obeťami obchodovania s ľuďmi a ktoré potrebujú nájsť cestu zo závislosti a nútenej prostitúcie psychologicko-sociálnym poradenstvom a vzdelávacími  kurzami.

  Počet videní: 308viac info
 • AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD ZD ECAV 37. KIRCHENTAG

  kirchentag

  Západný dištrikt ECAV organizuje autobusový zájazd na 37. nemecký evanjelický Kirchentag, ktorý sa koná v dňoch 19. - 23. júna 2019 v Dortmunde. Ide o veľké podujatie medzinárodného rozsahu, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 100 000 návštevníkov nielen z Nemecka, ale aj z rôznych častí celého sveta. Tohtoročný Kirchentag, ktorého heslom sú slová z 2Kr 18, 19 „Čo je to za predmet nádeje, v ktorý dúfaš?“ ponúka počas piatich dní viac ako 2500 podujatí rôzneho charakteru – biblické hodiny, služby Božie, panelové diskusie, workshopy, koncerty, divadelné predstavenia a iné kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie. Prihlásiť sa môžu všetci členovia cirkevných zborov ECAV v Západnom dištrikte. Účastníci mladší ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba s doprovodom dospelých, ktorí za nich zodpovedajú. Ubytovanie je možné: 1. v spoločných priestoroch – v školách – v triedach alebo telocvičniach na dlážke (spací vak, karimatku a príbor na raňajky si treba priniesť so sebou) alebo 2. na priváte – je určené najmä pre starších ľudí alebo ľudí s postihnutím. Ide o ubytovanie v domácnostiach, ktoré sú ochotné prijať hostí. Presné informácie o ubytovaní (podmienky, adresa a kontaktná osoba) budú oznámené v júni. Miesto a čas odchodu: 18.6. 2019 - predbežne 23:00 hod. - Zvolen, parkovisko pred hotelom Poľana Miesto a čas príchodu: 24. 6. 2019 - cca 5:00 hod. - Zvolen, parkovisko hotel Poľana Prihlásení účastníci budú včas informovaní o presných časoch a termínoch odchodu. Účastnícky poplatok 70 € zahŕňa vstupenku na Kirchentag, ubytovanie na 4 noci s raňajkami, voľný lístok na mestskú dopravu, prehľad programov, mapu mesta, spevník a dopravu autobusom. Obedy a večere v cene nie sú zahrnuté a sú hradené účastníkmi. Každý účastník musí mať pri sebe platný cestovný doklad (občiansky preukaz alebo pas) a Európsky zdravotný preukaz. Cestovné poistenie si hradí každý účastník individuálne. Poradie prihlásených účastníkov sa bude určovať podľa dňa zaregistrovanej prihlášky a zaplateného účastníckeho poplatku na BÚ ZD ECAV. Účastnícky poplatok 70€ na osobu je potrebné uhradiť na BÚ ZD ECAV:  č. účtu 9700051002/5600    IBAN SK0656000000009700051002  VS  379002. Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko. Vyplnenú prihlášku a doklad o zaplatení pošlite najneskôr do 8.3.2019 na adresu: BÚ ZD ECAV, Námestie SNP 5, 960 66 Zvolen. Prihlásiť sa môžete aj vyplnením online dotazníka na webovej stránke www.zdecav.sk . Pre bližšie informácie môžete kontaktovať Mgr. Andreu Valentovú, predsedníčku VM ZD ECAV na e- mailovej adrese: valentova.andrea@gmail.com, alebo telefónnom čísle: 0911 100 555. Viac informácií týkajúcich sa Kirchentagu nájdete aj na webovej stránke www.kirchentag.de .

  Počet videní: 932viac info
 • Kazateľnica v Hostišovciach je zreštaurovaná

  Kazateľnica v Hostišovciach

  Kazateľnica na svojom mieste Cirkevnému zboru ECAV Budikovany sa konečne podarilo ukončiť reštaurovanie drevenej kazateľnice v Hostišovciach. Celý proces reštaurovania  trval päť rokov. Začali sme v roku 2014 reštaurátorským výskumom s návrhom na reštaurovanie. Od roku 2015 bola kazateľnica v reštaurátorskom ateliéri v Lučenci, kde prebiehala I. etapa reštaurovania. Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky cez grantový program "Obnovme si svoj dom“ sa v roku 2018 podarilo zrealizovať projekt s názvom „IV. záverečná etapa reštaurovania drevenej kazateľnice v Ev. a, v. kostole v Hostišovciach“, č. MK- 2333/2018/1.1. Projekt bol podporený sumou 6 000 €. Cirkevný zbor spolufinancoval projekt 5%-mi z celkového rozpočtu 7 250 €. Reštaurovanie uskutočnili reštaurátori Mgr. art. Peter Gregvorek a Mgr. art. Miroslav Janšto. Sme veľmi radi, že táto etapa reštaurovania bola už skutočne záverečnou a kazateľnica sa mohla opäť po štyroch rokoch vrátiť na svoje miesto v celej kráse, aby naďalej plnila svoju funkciu. Naše úprimné poďakovanie patrí v prvom rade Pánu Bohu za Jeho pomoc a požehnanie. Úprimná vďaka patrí aj reštaurátorom za vykonané práce, pracovníkom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, pracovisko Lučenec, a v neposlednom rade aj členom Cirkevného zboru za pochopenie, akúkoľvek pomoc, spolufinancovanie i značnú dávku trpezlivosti. Mgr. Terézia Gabčanová, námestná farárka v Budikovanoch

  Počet videní: 365viac info
 • Služby Božie v cirkevnom zbore Modra

  CZ Morda

  V nedeľu 13.1.2019 o 10,00h sa v cirkevnom zbore v Modre konali spomienkove služby Božie. Zvesťou slova Božieho poslúžil brat biskup ZD Ján Hroboň. V slovenskom evanjelickom kostole sme spomínali sme na bratov Karola a Ľudovíta Štúrovcov a Samuela Zocha.   Spomienkové stretnutie pokračovalo kladením vencov k hrobom bratov Štúrovcov a Samuela Zocha na modranskom cintoríne, kde sa prítomným prihovorili biskup Západného dištriktu ECAV  a modranský farár Ján Oslík. Spomienku sme ukončili piesňou Kto za pravdu horí.   Kázeň z týchto služieb Božích si môžete vypočuť v sekcii Kázne a príhovory

  Počet videní: 402viac info
 • Stretnutie predsedníctiev seniorátov vo Zvolene

  Ján Hroboň, Renáta Vinceová

  V pondelok sa vo Zvolene na biskupskom úrade stretli predsedníctva seniorátov s predsedníctvom Západného dištriktu Jánom Hroboňom, Renátou Vinceovou a vedúcou úradu Zuzanou Žilinčíkovou.  Účelom stretnutia bolo lepšie sa spoznať a porozprávať o radostiach aj starostiach v jednotlivých seniorátoch ale aj v našej cirkvi.   Najčastejšie spomínaný problém je práca s mládežou, rezonovali aj otázky novej štruktúry v zmysle územného usporiadania, zlučovania zborov, ale aj posilnenia právomocí seniorátnych predsedníctiev. Tiež je potrebné riešiť misijnú stratégiu najmä mestských zborov a rozrastajúcich sa prímestských aglomerácií. Padol aj návrh na užšiu spoluprácu seniorátov pri organizácií rozmanitých podujatí. Vedúca úradu informovala svojich najbližších spolupracovníkov o plánovaných podujatiach, kde ráta s ich pomocou a spoluprácou. Potešila nás živá a otvorená diskusia. Bude potrebné, aby sa takéto stretnutia uskutočnili častejšie, aby sme sa zmerali na konkrétnu jednu tému a hľadali spoločné riešenia. Celé stretnutie sa zavŕšilo spoločným obedom. 

  Počet videní: 768viac info

 

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3228767

20.7.2019
Úvodná stránka