Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mimoriadne zasadnutie DP ZD ECAV

Mimoriadne zasadnutie DP ZD ECAVVytlačiť
 

 
Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa mimoriadne zišlo na zasadnutí 29.júna 2016 vo Zvolene. Prítomných privítal zástupca dištriktuálneho dozorcu Slavomír Hanuska.  Zaspievaním piesne ES 383, prečítaním textu z ev. Matúša 16, 13-19 br. biskup uviedol novozvolených funkcionárov ZD ECAV do úradu. Za členku dištriktuálneho presbyterstva z radov neordinovaných ses. Janu Tomašovičovú, za náhradného člena dištriktuálneho presbyterstva z radov ordinovaných br. Jána Janču, za predsedu dištriktuálneho súdu br. Jána Bunčáka, za podpredsedníčku dištriktuálneho súdu ses. Andreu Hasprovú, za dištriktuálneho právneho zástupcu br. Vladimíra Cipciara, za predsedu hospodárskeho výboru ZD br. Štefana Škorupu.
Na úvod  zasadnutia bol schválený doplnený program rokovania o bod -  žiadosť CZ Poltár o pôžičku z generálnej podporovne. Druhým bodom zasadnutia DP bola príprava volieb člena dištriktuálneho predsedníctva ZD ECAV- dištriktuálneho dozorcu. Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV podľa Čl. 26, odst. 2, písm. k) Cirkevnej ústavy ECAV a Cirkevného zákona č. 11/94  o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení Cirkevných zákonov č. 2/1995, 7/1996, 8/1997, 4/1999, 9/2000, 2/2001, 6/2003,4/2004 a 5/2005  6/2008, 1/2010 a 1/2011 vypísalo voľby  člena  dištriktuálneho predsedníctva ZD ECAV- dištriktuálneho  dozorcu. Členovia presbyterstva uznesením požiadali Generálny súd ECAV (GS ECAV), aby rozhodnutie GS ECAV o odvolaní dištriktuálneho dozorcu Vladimíra Daniša bolo oznámené všetkým seniorátom ZD ECAV a to do termínu konania kandidačnej porady.  Následne schválilo  pokyny a harmonogram pre voľby a stanovilo termín kandidačnej porady prvého kola dňa 4.8.2016 a volebné konventy prvého kola volieb na nedele 28.8.,4.9. a 11.9.2016. Podľa CZ č.11/94 § 28 odsek (2) bolo zvolené dvojčlenné predsedníctvo kandidačnej porady pri zachovaní zásad parity a to br. biskup Milan Krivda a ses. Jana Tomašovičová. Podľa CZ č.11/94 § 28 odsek (3)  dištriktuálne presbyterstvo ustanovilo sčítaciu  komisiu v počte 7 členov /br.Ochodnický, br.Jančo, br.Čáby, ses.Juríková, br.Ozdínec, br.Cipciar, br.Synak/ a 2 náhradníkov /br.Rybnikár, br.Soták/.  DP ZD ECAV schválilo žiadosť CZ Poltár. Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br. biskupa.
Správa má informatívny charakter, presné znenie prijatých uznesení bude v zmysle CPP doručené  osobám a orgánom COJ.
 

    Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ ZD ECAV, Zvolen / 1.7.2016


 
 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár3228817

20.7.2019
Úvodná stránka