Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Najstaršia členka CZ v Kremnici oslávila 106 rokov

Najstaršia členka CZ v Kremnici oslávila 106 rokov Vytlačiť
 

Tohto krásneho veku sa v auguste dožila pani Helena Majerová – teta Ilka (tak ju v Kremnici všetci volajú) najstaršia obyvateľka Kremnice, najstaršia členka CZ ECAV na Slovensku v Kremnici, najstaršia obyvateľka v Domove dôchodcov a DSS Kremnica, najstaršia obyvateľka okresu Žiar nad Hronom. Možno aj najstaršia členka evanjelickej cirkvi a.v. vo Zvolenskom senioráte, v ZD ECAV a možno aj v celej cirkvi ECAV na Slovensku.
Je príkladným človekom, nadovšetko milujúcim Pána Boha. Podľa nej „len s Božou vôľou sa dožila tohto vysokého veku 106 rokov, lebo ako On povedal, že sa tak stane, tak sa aj stalo a je o rok staršia a je medzi nami“. Neustále sa zaujíma o dianie v cirkvi, v domácom cirkevnom zbore, v meste, v rodine. Žije v duchu osláv 500 rokov reformácie a veru zaujíma ju aj to, ako budú prebiehať oslavy reformácie v Nemecku a tiež u nás na Slovensku. Je obdivuhodné ako sa zaujíma aj o priebeh stavby kostola v Žiari nad Hronom.
K vzácnemu jubileu drahej Heleny Majerovej pripravil CZ ECAV na Slovensku v Kremnici so zborovým farárom Jozefom Pacekom ďakovnú pobožnosť v Domove dôchodcov a DSS Kremnica, kde teta Ilka prežíva svoju dlhú jeseň života.
Zborový farár založil svoj príhovor na texte z knihy proroka Izaiáša 46, 3 – 4: „Počúvajte ma, dom Jákobov, i všetok zvyšok domu Izraela, ktorý som dvíhal od života matky a nosil od narodenia: Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim.“ Povedal, že „každý z nás si raz ročne pripomína dátum svojho narodenia. Každý z nás  má dobrý dôvod na oslavu. Lenže nie seba, ale Boha. Za všetko, čo sme v živote prijali, dostali, za všetko požehnanie, ktorým sme v živote boli obdarovaní: za život ako taký, za zdravie, aj keď sa rokmi stráca, za talenty, ktorými môžeme alebo sme mohli slúžiť, za lásku, ktorou môžeme milovať, za každodenný pokrm, na ktorý si môžeme, alebo sme si mohli zarábať prácou... Môžeme a máme ďakovať za ľudí, ktorých nám Pán Boh poslal do cesty a ktorí sa neraz stali súčasťou nášho života... Môžeme ďakovať za šťastie, pokoj, nádej, ale aj za silu vytrvať.“
Oslávenkyni povedal, že „Boha hľadala celým svojím srdcom, už od svojej mladosti a On sa jej dal nájsť. Tá sila, ktorá ju stále drží pri živote, je Božia sila. Je to sám Boh, ten istý, ktorý sa jej dal nájsť v jej mladosti a ktorý ju viedol a vedie až do jej staroby, až do jej šedín...“
Tiež poznamenal, že sú len dve možnosti, ktoré má človek: alebo Boha hľadať a nájsť, alebo Ho odmietnuť. Zároveň uistil nielen oslávenkyňu, ale i všetkých zúčastnených o tom, že Boh sa skutočne dáva nájsť každému, kto Ho úprimne hľadá. Len taký človek potom môže mať účasť na Božom požehnaní. O tom aj nás uisťujú biblické slová, že Hospodin Boh je s nami, až do našej staroby je ten istý, až do šedín nás bude nosiť. On nás učinil, on nás dvíha, keď to bude potrebné aj ponesie a napokon i zachráni. Zvesť Božieho slova ukončil slovami apoštola Pavla: „Jemu, Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému múdremu Bohu česť a sláva naveky vekov.“ (1Tim 1, 17).
Teta Ilka Majerová sa spoločne s prítomnými modlila a spievala piesne Chvála Tebe Bože náš a Smieť žiť pre Krista. Po skončení pobožnosti pri malom občerstvení gratulanti s tetou Ilkou zotrvali ešte niekoľko spoločných chvíľ, a s radosťou jej odpovedali na mnohé otázky. Hoci má vysoký vek, jej pamäť je úžasná, tak ako aj jej viera v Pána Boha. Je to veľký Boží dar, ktorý bol daný Helene Majerovej najstaršej členke CZ ECAV na Slovensku v Kremnici.

Nech ju Pán Boh aj naďalej ochraňuje a posilňuje, nech jej dáva trpezlivosti, lásky a zdravia na každý ďalší deň.

Božena Schniererová


 

 

 


 
 


354508

20.1.2019
Úvodná stránka