Prechod na navigáciu vodorovná

NEWSLETTER

erbZasielanie najčerstvejších správ zo života Západného dištriku ev. a.v. cirkvi na Slovensku

Môžete sa zaregistrovať a my Vám radi budeme posielať aktuálne informácie.
Registráciou vyjadrujete súhlas s evidovaním Vašich osobných údajov v nevyhnutne potrebnom rozsahu v súlade s požiadavkami a nariadeniami zákona o ochrane osobných údajov.

Vaša požiadavka o zasielanie noviniek bude akceptovvaná na základe vyjadrenia Vášho súhlasu nižšie v registračnom formulári.

BÚ ZD EVAC sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje bude spracovávať len na účely k tomu stanovené.

 

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má pávo na:

  • poskytnutie informácii, aké osobné údaje sa získavajú o dotknutej osobe
  • poskytnutie informácii, aké osobné údaje sa nezískavajú o dotknutej osobe
  • právo na prístup k osobným údajom dotknutej osoby
  • právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby
  • právo na výmaz osobných údajov dotknutej osoby
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby
  • právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby
  • právo namietať spracúvanie osobných údajovprávo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátene profilovania

Prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ neodovzdávajú osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám ani iným ďalším osobám, nie sú prenášané do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.


 

ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
Upozornenie: Položky vyznačené farebným rámom sú povinné

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3381746

21.9.2019
Úvodná stránka