Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Opustili nás dvaja horliví dozorcovia

Opustili nás dvaja horliví dozorcovia Vytlačiť
 

 

 Hneď na začiatku tohto roka, keď si človek kladie mnohé predsavzatia a plány, prijali sme smutnú správu, že Pán života a smrti si povolal k sebe do večnosti dlhoročného brata dozorcu Pavla Slaninu z Lišova. Narodil sa 31.7.1944 v Lišove. Do základnej školy chodil v rodisku a v Hontianskych Moravciach, študoval na Poľnohospodárskom učilišti v Horných Semerovciach. Po jeho skončení nastúpil pracovať na Jednotné roľnícke družstvo v Lišove ako traktorista. Neskôr pracoval ako mechanizátor na miestnom družstve. Počas produktívneho života pôsobil vo viacerých spoločenských organizáciách ako člen Červeného kríža, ako aj zväzu protifašistických bojovníkov i Jednoty dôchodcov. Taktiež pôsobil  vo výbore Urbárskej pozemkovej spoločnosti, ako aj poslanec miestneho zastupiteľstva. Okrem toho šľachtilo ho dobrovoľné viacnásobné darovanie krvi.  A keďže mu chrám Boží bol vždy stánkom, v ktorom nachádzal Božie požehnanie, dobrovoľne prijal funkciu dozorcu v cirkevnom zbore Lišov, ktorú svedomite a obetavo do posledných dní svojho života vykonával. A tak celý svoj život prežil v rodnej obci, aj keď si ho Pán Boh povolal v Leviciach, kde v nemocnici vo veku 72  rokov aj skonal. Na poslednej rozlúčke s bratom dozorcom zvesťou slova Božieho poslúžil vznešený brat konsenior Hontianskeho seniorátu Miroslav Dubek  na základe slov evanjelia podľa Matúša 2, 1 – 6. Vzácnu obetavosť zosnulého ocenil slovami: „ Pri výstavbe Domu sociálnych služieb v Hontianskych Moravciach brat dozorca ako bagrista odstraňoval zvyšky starej nepotrebnej školy a prial novému projektu –  budúcnosti, ktorý slúži mnohým obyvateľom dodnes.  Aj preto si ho naša cirkev váži, lebo pracoval pre jej dobro ako v prítomnosti, tak aj v budúcnosti“. Za obetavú službu zosnulého brata dozorcu sa poďakoval brat poddozorca Martin Hámorský.                 
Je boľavé, keď takýto človek spomedzi nás odíde,  no nemenej bolí, keď si z tejto časnosti Pán Boh k sebe do večnosti v krátkom čase povolá aj ďalšieho nášho dlhoročného brata dozorcu - Ivana Šimka z Medovariec, dozorcu Cirkevného zboru Horné Rykynčice. A tak sme v priebehu jedného týždňa prišli o dvoch obetavých dozorcov, ktorí sa veľmi zaslúžili o rozvoj oboch cirkevných zborov.
Brat dozorca Šimko sa narodil 5.1.1964 v Krupine. Základnú školu navštevoval v rodisku a v Plášťovciach, elektrotechnickú školu absolvoval v Banskej Bystrici. Pracoval v telekomunikáciách i  vo firme „Osivo“ vo Zvolene. Odmalička bol vedený k práci s pôdou a od konfirmácie mu cirkev prirástla k srdcu, preto si aj ochotne zastal na čelo cirkevného zboru a prijal v ňom funkciu dozorcu. K láske cirkvi ho viedol najmä starý otec Pavel Tomášik, ktorý tiež dlhé roky zastával funkciu poddozorcu Cirkevného zboru Horné Rykynčice. Zvesťou slova Božieho poslúžil brat farár v.v. Milan Šimko z Devičia, ktorý zastupoval brata konseniora Miroslava Dubeka. Kázal na text Ž 55,5 a vo zvesti zdôraznil, že brat dozorca, aj keď odchádza spomedzi nás v polovici svojich dní ako 53 ročný, od svojej mladosti bol verný svojmu zboru a vykonával v ňom viaceré funkcie. Za jeho službu sa poďakovala sestra kurátorka Darina Chovanová. Pieseň zaspievala sestra kantorka Milota Paterová. Obaja bratia boli horliví služobníci pre veci  Božie, a preto Otca nebeského prosíme, aby ich horlivosť a obetavosť odmenil korunou večného života.

 

                                                                                                                        Dušan  Hučka zborový farár CZ Terany,        

                                                                                                                        administrátor CZ Lišov a CZ Horné Rykynčice

 


 
 


354401

20.1.2019
Úvodná stránka