Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pamiatka posvätenia chrámu

Pamiatka posvätenia chrámuVytlačiť
 

            

Posledná októbrová nedeľa 30.10.2016  v cirkevnom zbore Banská Štiavnica bola spojená s dvoma udalosťami. V tento deň sme si pripomenuli posvätenie chrámu, ktoré bolo vykonané presne pred 220. rokmi a zároveň sme zasadili dva stromy reformácie pri príležitosti nadchádzajúceho okrúhleho výročia našej evanjelickej cirkvi. Sestra dozorkyňa v úvode informovala, že kostol v Banskej Štiavnici v posledných rokoch prešiel viacerými etapami rekonštrukčných prác s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

 Slávnostným kazateľom na službách Božích bol brat biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda, ktorý na základe biblických textov z Izaiáša 28, 16 a 1Pt. 2, 4 – 6 zdôraznil, že stojíme v prítomnosti, kedy obraciame svoj pohľad do minulosti, čo je iste správne, keď prejavujeme vďačnosť voči Pánu Bohu, za predkov, ktorí tu žili vo viere a dokázali postaviť chrám, ktorý dnes slúži aj nám. Avšak v prítomnosti musíme myslieť aj na to, že dnes tvoríme budúcnosť. Je to na nás, aby sme s pomocou Božou pokračovali v diele verných svedkov evanjelickej cirkvi, aby generácie, ktoré prídu po nás mali za čo ďakovať a učiť sa z minulosti. Slávnostných služieb Božích sa zúčastnili aj Mgr. Ján Solivajs – farár zo Žaškova, rodák z Banskej Štiavnici a Mgr. Tomáš Valašík farár z Chmeľova, bývalý farár v Banskej Štiavnici, ktorí spolu s domácim bratom farárom Mgr. Petrom Ferenčíkom poslúžili pri liturgii.   Program služieb Božích obohatila, báseň, program deti z detskej besiedky, krátka história kostola a husľová skladba.     Po službách Božích boli zasadené pri bývalom Učiteľskom ústave dva stromy reformácie lipa a javor, ktoré budú pripomínať všetkých nám, ale aj budúcim generáciám, dielo reformácie, ktoré má pokračovať v prítomnosti. Vyslovujeme úprimnú vďaku bratovi biskupovi Západného dištriktu Mgr. Milanovi Krivdovi, za jeho službu, za zvesť Božieho slova ako aj bratom farárom, ktorí sa zúčastnili a poslúžili na tejto slávnosti, ako aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave našej slávnosti.

  Mgr. Peter Ferenčík – námestný farár v CZ ECAV Banská Štiavnica  2.11.2016


 
 

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár3225551

16.7.2019
Úvodná stránka