Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poďte za mnou a ja vás urobím rybármi ľudí

Poďte za mnou a ja vás urobím rybármi ľudíVytlačiť
 

Víkendové stretnutie druhákov na EBF UK

Keď niekomu, kto nie je z fakulty alebo na nej neštudoval, spomenieme skratku KDS, väčšinou sa stretávame s tým, že ľudia ju nepoznajú         a absolútne netušia, čo tá skratka vôbec znamená. Pri jej vysvetlení, že ide o program „Kandidát duchovnej služby“, ktorý naša cirkev poskytuje študentom teológie pripravujúcim sa na prácu duchovného, však zväčša pochopia. Myslím, že je to reakcia, s ktorou sa stretol asi už každý študent tohto programu. So všetkým, čo KDS študentovi teológie poskytuje, čo od neho vyžaduje a prečo vlastne sa naň má študent prihlásiť, sme boli oboznámení v posledný novembrový víkend, 28.-30.11.2014, na ročníkovom stretnutí druhákov v študijného programu evanjelická teológia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, venovanom práve tejto téme.

Stretnutie na Myjave sa uskutočnilo v zariadení CCVČ Brestovec u Svitkov, CZ Myjava. Bolo časom lepšieho porozumenia, čo všetko príprava na duchovnú službu v našej cirkvi obnáša, čo človeku dáva a aké sú jej radosti aj úskalia. Mohli sme o tom diskutovať s bratom biskupom Mgr. Milanom Krivdom, sestrou seniorkou ThDr. Evou Juríkovou z CZ Lubina, manželmi Lichancovými, ktorí slúžia ako farári v Brezovej pod Bradlom a sestrou farárkou Mgr. Monikou Černekovou, ktorá je v súčasnosti námestnou farárkou CZ Myjava. Oni všetci sa s nami podeli o svoj príbeh. Povedali prečo sa stali farármi, povedali aj ako a aj čo sa dialo po tom, keď začali slúžiť. Napriek tomu, že každý z nich si prešiel inou cestou, všetci sa zhodli na tom, že služba farára je nádherná, no i náročná vec, ktorá by sa nedala zvládnuť bez ustavičnej pomoci Božej.

O vstup do programu KDS sa môžu študenti teológie uchádzať najneskôr do ukončenia ich šiesteho semestra štúdia, v praxi sa to deje spravidla v priebehu štvrtého semestra. V KDS ide o prípravu na úlohu duchovného, ktorá študentom prináša možnosť slúžiť i na službách Božích liturgiou a kázňou Božieho slova. Pomôcť pri rozhodovaní, či sa prihlásiť alebo nie, mal i tento ročníkový víkend. „Čas strávený spolu v Brestovci nás naozaj spojil a pevnejšie zomkol nielen ako triedu, ale aj ako priateľov,“ komentovali stretnutie druháci.

Víkend sme zakončili na Službách Božích v CZ Myjava, kde naše sestry spirituálky poslúžili liturgiou aj kázňou slova Božieho a zboru sme poslúžili i spevom piesní.

Všetkým, ktorí k stráveniu tohto požehnaného času prispeli, veľmi pekne ďakujeme, rovnako aj ECAV na Slovensku, ktorá nám toto stretnutie zabezpečila finančne.  Naše slová vďaky však patria aj a najmä milému Bohu, ktorý  nás po celý čas ochraňoval a požehnával.

Emil Hankovský,

študent 2.r. programu evanjelická teológia na EBF UK   

( z redakčných dôvodov krátené)

 


 
 


354454

20.1.2019
Úvodná stránka