Prechod na navigáciu vodorovná

Posvätili farskú budovu po jej generálnej oprave

Posvätili farskú budovu po jej generálnej opraveVytlačiť
 

 Petrovec 1.jpg Petrovec 2.jpg

„Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu!“ Pán Boh nám neprestajne preukazuje zo svojej štedrosti a v daroch ducha a tela nás deň, čo deň vedie bližšie k bránam večného života.
Vrátením pozemkov nášmu cirkevnému zboru treba vidieť veľký prejav Božieho požehnania. Z prijatých príjmov prenájmu sme mohli vykonať generálnu opravu našej farskej budovy, ktorá bola postavená v roku 1837. Renováciu fary sme začali v septembri 2016. roku, keď bola vymenená strecha budovy. Potom na jar budova dostala novú omietku. S renováciou sa pokračovalo aj vo vnútornej časti - vymenené boli okná a vonkajšie dvere, vykonala sa rekonštrukcia elektrickej sieti a naposledy sa vymenila dlážka a omaľovali sa stropy a steny.

Pri tejto generálnej oprave na faru bola pribitá aj pamätá tabuľa, na ktorej píše: Farská budova slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Petrovci z roku 1837 po generálnej oprave v roku 500. výročia reformácie. Vďačný cirkevný zbor.

Slovami 103. žalmu dobrorečiac Hospodinu za Jeho prejav štedrosti sa 13. mája 2018, v Nedeľu po Vstúpení sa začali príležitostné služby Božie v našom chráme Božom, po ktorých bolo vykonané posvätenie fary po jej rekonštrukcii.
V náručí nášho cirkevného zboru sme privítali nám dôstojného pána Samuela Vrbovského, biskupa našej cirkvi. Slávnostným kazateľom v tento deň bol dôstojný pán Milan Krivda, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku, ktorý navštívil náš cirkevný zbor spolu s manželkou Martinou Krivdovou, farárkou a zástupcom dištriktuálneho dozorcu Slavomírom Hanuskom.

Slávnosti posvätenia sa zúčastnili aj vznešený pán Vladimír Valent, senior báčsky a farár v Selenči s manželkou, kňazi z Báčskej Palanky, Hložian, Kulpína, Kysáča, Nového Sadu a Lalite. Účasť na slávnosti brali aj delegácie zborov z Báčskej Palanky, Hložian, Kulpína, Kysáča, Lalite, Nového  Sadu, Pivnice, Selenče, Silbaša, Erdevíka, Lugu a Sriemskej Mitrovice.

K radostnej príležitosti pripseli svojim spevom a slovom deti z Detskej besiedky, básňou Hana Tanciková, starší spevokol a dychový orchester pod vedením Slovenky Benkovej-Martinkovej.

Po skončení služieb Božích v chráme Božom sa chrámové spoločenstvo presunulo na nádvorie pred farskú budovu, kde bolo vykonané jej posvätenie. Vynovené priestory, ktoré si prítomní mohli aj obzrieť budú slúžiť nasledovným účelom: horná časť budovy bude aj naďalej byt farára a v dolnej časti bude knižnica, dve miestnosti pre Detskú besiedku a jedna izba poslúži pre ubytovanie hostí.

Kiež Pán Boh dopraje aby táto farská budova, ktorá už 181 rokov zhromažďuje petrovských evanjelikov aj v budúcich časoch bola príbytkom lásky, pokoja a svornosti.

Mgr. Ján Vida zborový farár v CZ ECAV Báčsky Petrovec  11.6.2018

kázeň.jpg Petrovec 4.jpg


 
 


355218

22.1.2019
Úvodná stránka