Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predsedníctvo ZD - štatutárni zástupcovia

Dištriktuálne predsedníctvo tvoria dištriktuálny biskup a dištriktuálny dozorca, ktorých počas neprítomnosti zastupujú zástupca dištriktuálneho biskupa a zástupca dištriktuálneho dozorcu.

jaaan-2-96x96.jpg

Mgr. Ján Hroboň - biskup ZD ECAV na Slovensku

Ing. Renáta Vinczeová - zástupca dištriktuálneho dozorcu

predsedníctvo.jpg

Dištriktuálne predsedníctvo plní najma tieto úlohy:
a' zastupuje dištrikt a koná v jeho mene
b' zvoláva a vedie zasadnutia dištriktuálneho konventu a dištriktuálneho presbyterstva
c' zabezpečuje rozhodnutia dištriktuálneho konventu a dištriktuálneho presbyterstva
d' rozhoduje o neodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach dištriktu
e' vykonáva disciplinárnu právomoc
f' dáva súhlas k voľbe a odvolaniu farárov
g' vymenúva administrátorov do neobsadených funkcií v sniorátoch na obdobie do ich definitívneho obsadenia


 


3381714

21.9.2019
Úvodná stránka