Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Seniorátne stretnutie detí Zvolenského seniorátu

Seniorátne stretnutie detí Zvolenského seniorátuVytlačiť
 

    

Predposledná májová sobota (22.5.2016) bola v Očovej veľmi radostnou. Pri príležitosti blížiaceho sa MDD konalo sa stretnutie detí do 12 rokov. Všetko to začalo v evanjelickom kostole, kde po registrácii prítomných privítala domáca zborová farárka. Účastníci tohto stretnutia si zaspievali niekoľko piesní pod vedením brata farára Romana Dovalu a jeho dcér a potom sa započúvali do Božieho slova. Spoločne s bratom farárom uvažovali nad Dávidom a Goliášom. Na záver úvodnej pobožnosti sa pomodlili, zaspievali niekoľko piesní a dostali pokyny k priebehu stretnutia. Potom sa spolu presunuli do neďalekých priestorov ZŠ s MŠ M. Bela Funtíka.

Tam mohli deti z jednotlivých cirkevných zborov Zvolenského seniorátu súťažiť ako tímy vo vybíjanej a futbale a individuálne v ping - pongu. Okrem týchto športových disciplín si mohli účastníci vybrať z bohatého programu. Mohli sa zapojiť do súťaže v kreslení pastelkami a v kreslení na asfalt, zaskákať si na nafukovacom hrade, potrápiť si hlavičky pri rôznych hlavolamoch či zabaviť sa s animátorkami voľného času alebo spolu s rodičmi sa zahrať zaujímavé spoločenské hry zapožičané od SEM-u. Chvíle im spríjemňoval aj jeden mládežník z Očovej a to piesňami na harmonike.

Veľkú radosť deťom spôsobila aj „Cesta do zasľúbenej zeme“, ktorú mohli absolvovať v skupinkách. Na štarte do zasľúbenej zeme ich privítali dve milé tety, ktoré im porozprávali, čo ich na ceste čaká, na mapke im ukázali trasu tejto cesty a keď celú cestu deti absolvovali, opäť sa vrátili k týmto tetám a ony im prezradili, kde sa zasľúbená zem so sladkými odmenami nachádza.

Počas cesty do zasľúbenej zeme deti navštívili jednotlivé stanovištia, kde sa im predstavili v historickom oblečení biblické postavy: Abrahám, Izák, Jákob, Jozef a Mojžiš. Všetci piati im porozprávali svoje skúsenosti s Pánom Bohom a povzbudili ich, aby sa deti nechali Pánom Bohom viesť vo svojom živote. Potom im dali kontrolné otázky, pri ktorých zistili, či deti pozorne počúvali a preverili ich zručnosť pri nejakej praktickej úlohe. Za odmenu dali deťom na ich papierového „sprievodcu“ indíciu a to: písmenko a pečiatku.

Keď deti absolvovali stretnutie so všetkými biblickými postavami, z písmen na papierovom sprievodcovi sa dozvedeli, čo je zasľúbenou zemou pre kresťanov a aký Kľúč k nej otvára bránu. Napokon tohto „papierového sprievodcu“ ukázali v malej„zasľúbenej zemi“ a dostali sladkosti.

Keď účastníci stretnutia pocítili hlad i smäd, stačilo im zájsť do jedálne, kde na nich čakali bohato prestreté stoly a napokon aj menší obed. Na záver stretnutia detí bolo vyhodnotenie, vyhlásenie víťazov v športových a iných súťažných disciplínach, modlitba i požehnanie.

Číselná bilancia:

Zaregistrovaných bolo ráno 191 účastníkov: z toho 123 detí a 68 dospelých. V priebehu dňa pribudli ešte aj ďalší. Takže prítomných bolo vyše 200. Do akcie sa zapojilo 36 dobrovoľníkov- evanjelikov aj neevanjelikov, 21 očovských domácností sa postaralo o dobroty na prestreté stoly a 2 spolusestry prispeli finančným milodarom.

Poďakovanie patrí predovšetkým Pánu Bohu, ktorý nám požehnal krásne počasie a chránil nás. Srdečná vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní stretnutia i všetkým, ktorí sa ho zúčastnili. Vďaka za ústretovosť: pani riaditeľke ZŠ s MŠ M. Bela Funtíka, pani vedúcej školskej jedálne i pani kuchárke, taktiež aj Remeselnému dvoru Očová.

Sponzori podujatia boli: Obec Očová, Zvolenský seniorát, CZ ECAV na Slovensku Očová, Orange a ďalší nemenovaní darcovia.

Nech všetkým darcom i dobrovoľníkom Pán Boh vynahradí ich láskavosť svojím požehnaním.

 

Mgr. Irena Paľovová, zborová farárka CZ ECAV na Slovensku Očová

   


 
 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár3228832

20.7.2019
Úvodná stránka