Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Slávnosť v CZ Žemberovce

Slávnosť v CZ ŽemberovceVytlačiť
 

Žem 1.jpg Žember 2.jpg

V popoludňajších hodinách v 11. nedeľu po Svätej Trojici 12.8.2018  sa v cirkevnom zbore Žemberovce v evanjelickom chráme Božom   uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti uvedenia novej zborovej dozorkyne sestry Milady Jakalovej. Na túto slávnosť prišli samozrejme aj naši nedávno novo uvedení presbyteri  sestrou farárkou Mgr. Janou Laukovou. Tá na začiatku služieb Božích privítala vzácnych hostí: dôstojného brata biskupa ZD ECAV na Slovensku Mgr. Milana Krivdu s manželkou, vznešenú sestru konseniorku DNS Mgr. Máriu Popičovu ako aj  ostatných prítomných veriacich.
Zvesťou slova Božieho poslúžil  brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda. V kázni zdôraznil to, aké dôležité je počúvať slovo Božie, dať sa ním viesť i obohacovať a povzbudzoval nás pre spoločné budovanie zboru.
Po kázni  nasledovalo uvedenie do úradu našej zborovej dozorkyne Milady Jakalovej  sestrou konseniorkou DNS Mgr. Máriou Popičovou. Bola to dôležitá – emociálna  chvíľa  hlavne pre sestru dozorkyňu Jakalovú, ktorá odpovedala pozitívne na potreby cirkevného  zboru, na prejavenú dôveru členov cirkevného zboru a prebrala túto funkciu.
Pani Petrášová spolu s deťmi predstavili program, ktorým obohatili tieto slávnostné služby Božie. Vo svojom príhovore sa sestra dozorkyňa  poďakovala  za preukázanú dôveru a povzbudila nás k tomu, že náš zbor môžeme pozdvihnúť iba  v tom prípade, keď budeme jednotní vo viere v Pána Ježiša Krista. Atmosféra jednoty bola prehĺbená aj spievaním piesne“ Hrad prepevný...“.
Po službách Božích sme zotrvali vo vzájomných rozhovoroch vo veľmi príjemnej atmosfére spoločného posedenia  pri dobrotách, ktoré pripravili cirkevníci pre túto slávnostnú príležitosť.   
Ďakujeme Hospodinu za tento požehnaný deň a verím, že sme položili dobré základy pre budúcnosť nášho zboru. Možno zažijeme aj búrky a obrovské vetry, ale vieme, že jedine Pán Ježiš Kristus  dokáže upokojiť všetky vody a každý vietor poslúchne Jeho príkaz. Tak aj my sa chceme nechať  viesť  naším Pánom, ktorý nás privedie do pokojnej zátoky a ochráni pred nebezpečenstvami. Nech znie z našich úst  za to chvála Trojedinému Pánu Bohu  odteraz až na veky.

Marta Bieliková – podozorkyňa CZ ECAV Žemberovce

Žem 3.jpg Žem 4.jpg

Žem 5.jpg


 
 

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3198985

19.6.2019
Úvodná stránka