Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Slávnostné predstavenie publikácie

Slávnostné predstavenie publikácieVytlačiť
 

   

V nedeľu 27. novembra 2016 mali evanjelici v Moravskom Lieskovom hneď niekoľko dôvodov pre radosť v srdci. Prvou nedeľou adventnou sa otvoril nový cirkevný rok, zároveň s vďačnosťou oproti Pánu Bohu predstavili novú publikáciu Púť, hľa, dlhá... o cirkevných dejinách obcí Moravské Lieskové a Dolné Srnie z pera domáceho ev. farára ThDr. Petra Macu.
Pri tejto príležitosti zborová poddozorkyňa Anna Štefániková privítala na začiatku služieb Božích vzácnych hostí:  biskupa ZD ECAV Mgr. Milana Krivdu s manželkou, farárov okolitých zborov, predstaviteľov samosprávy Moravského Lieskového a Dolného Srnia i reprezentantov sponzorov, realizačného tímu a lektorov zborovej publikácie. Slávnostný kazateľ, biskup Milan Krivda povzbudil domácich viery kázňou slova Božieho na základe
Iz 61, 1 - 3.  Vo svojej zvesti upozornil na význam adventu, bdelého očakávania Krista i jeho praktické dôsledky pre život človeka. Služby Božie obohatila svojím vystúpením aj folklórna skupina Kasanka.
V rámci služieb Božích boli udelené aj cirkevno-zborové ocenenia formou pamätných a ďakovných listov: Anne Drobnej, Ľubici Kusendovej, Oľge Demkovej, Emílii Pastorkovej, Anne Podhradskej a Elene Hargašovej. Za doterajšiu pastorálnu aj hmotnú starostlivosť o cirkevný zbor udelil v mene zboru domáci zborový farár biskupovi ZD ECAV Milanovi Krivdovi aj najvyššie cirkvno-zborové ocenenie: Cenu Jozefa Hollého.
Slávnostné chvíle pokračovali popoludní v Osvetovom dome, kde kultúrny program predstavenia zborovej publikácie opätovne čarokrásne sprevádzali spevom členovia FS Kasanka, autor knihy, Peter Maca, predstavil náročnú históriu a podmienky sprevádzajúce tvorbu diela. Po ňom sa prítomným prihovorili starostovia Róbert Palko, Ing. Miroslav Skovajsa, lektori publikácie PhDr. Jozef Karlík a vedúci katedry cirkevných dejín na EBF UK v Bratislave doc. ThDr. Peter Gažík, pričom pozitívne ohodnotili prínos predstavenej knižnej práce. Následne starostovia obcí Róbert Palko, Miroslav Skovajsa a biskup Milan Krivda uviedli slávnostne vinšom a slovami požehnania publikáciu čitateľskej verejnosti. Na záver domáci farár poďakoval sponzorom, najmä vedeniu oboch obcí a Trenčianskemu samosprávnemu kraju.

 

Peter Maca zborový farár v CZ  ECAV Moravské Lieskové

      

 


 
 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár3228875

20.7.2019
Úvodná stránka