Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Slávnostné služby Božie – Veni Sancte

Slávnostné služby Božie – Veni SancteVytlačiť
 

EG 1.jpg EG 2.jpg

Nový školský rok  otvorili na Evanjelickom gymnáziu  v pondelok  3.9.2018 slávnostnými službami Božími – Veni Sancte  v chráme Božom na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Na začiatku služieb Božích privítala, všetkých prítomných sestra kaplánka Mgr. Marcela Durajová, ktorá poslúžila aj v liturgii.  Už tradične sa tu po letných prázdninách stretli študenti so svojími učiteľmi a mohli si vypočuť kázeň dôstojného brata biskupa ZD ECAV Mgr. Milana Krivdu, ktorý poukázal na to aké dôležité je veriť Pánu Bohu, modliť sa, čítať si Bibliu a potom sa naša živá viera dokáže nielen múdrosťou, ale aj automatickým konaním dobrých skutkov. Po kázni vystúpil školský spevácky zbor  pod vedením dirigenta Petra Bibzu, ktorý hrou na organe sprevádzal celé služby Božie. K slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril riaditeľ školy PaedDr. Slavomír  Hanuska , ktorý vo svojom príhovore okrem iného informoval  aj o o zámeroch  školy  a o zmenách oproti minulému školskému roku, keďže  na gymnáziu  prebiehajú rekonštrukčné práce spojené s výstavbou novej telocvične. Zvlášť privítal študentov prvých ročníkov, poprial im dobré aklimatizovanie sa na škole a dosahovanie výborných výsledkov.  Všetkým učiteľom a aj študentom riaditeľ zaželal veľa tvorivých síl, dôvery v Hospodina, múdrosti a úspešný nový školský rok. Nakoniec sa sestra kaplánka Mgr. Marcela Durajová poďakovala bratovi biskupovi Mgr. Milanovi Krivdovi zvesť slova Božieho, školskému speváckemu zboru za vystúpenie a popriala všetkým veľa úspechov a Božím požehnaním  naplnený nový školský 2018/2019.

Slavka  Keratová

EG3.jpg EG4.jpg

EG 5.jpg EG6.jpg


 
 

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3225579

16.7.2019
Úvodná stránka