Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 167.výročia narodenia T.G.Masaryka

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 167.výročia narodenia T.G.MasarykaVytlačiť
 

Cirkev Československá husitská / CČSH / v rámci projektu „Naša a európska spoločnosť“ uskutočnila 6.3. 2017 pod záštitou  predsedu poslaneckej snemovne  Českej republiky /ČR/  pána Jana  Hamáčka slávnostné stretnutie pri príležitosti 167. výročia narodenia T. G. Masaryka. Slávnostné stretnutie sa konalo v budove Poslaneckej  snemovne Parlamentu ČR v Prahe 1 a to v tej istej miestnosti  v ktorej bol pred 99. rokmi v neprítomnosti  zvolený prvý Československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.  V úvode slávnosti sme si vypočuli pozdravy  od: Jana Hamáčka - predsedu Poslaneckej snemovne PČR, od ThDr. Tomáša Butty  Th.D. - patriarchu CČSH a od Doc. ThDr. Davida Tonzara Th.D. pražského biskupa CČSH. Potom nasledovali prednášky v podaní od PhDr. Pavla Kuglera, Ph.D. „T.G. Masaryk  a československé légie.“  a od Mgr. Milana Krivdu  biskupa ZD ECAV na Slovensku  „Milan Rastislav Štefánik a jeho životné krédo: Veriť, milovať , pracovať.“  Stretnutie bolo obohatené hudobným vystúpením Smyčcového orchestra Pražského konzervatória s dirigentom Chuhei  Iwasakim. Pri tejto slávnosti zazneli aj ďalšie pozdravy vzácnych hostí z akademickej pôdy UK.  Na záver slávnostného stretnutia sa brat patriarcha CČSH   pomodlil a prítomným udelil požehnanie. Sme vďační Pánu Bohu, že požehnal túto slávnosť a prítomní účastníci mohli odísť domov obohatení myšlienkami dvoch významných mužov  T. G. Masaryka a M. R. Štefánika, ktorí sa zaslúžili nielen o vznik ČSR, ale aj  o získanie slobody pre Čechov a Slovákov. Ďakujeme Pánu Bohu, že nám ich dal a aj za to, čo urobili pre naše národy.

13. 03. 2017 - Zvolen
Text: Martina Krivdová - tajomníčka VM ZD ECAV
Foto: Václav Drašnar - redaktor týždenníka Český zápas

 


 
 


354516

20.1.2019
Úvodná stránka